assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1021470075โรงเรียนวัดพังราดจันทบุรี
1022010022โรงเรียนวัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคารจันทบุรี
1022010030โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพงจันทบุรี
1022010050โรงเรียนบ้านสังข์ทองจันทบุรี
1022010051โรงเรียนวัดหนองคันจันทบุรี
1022010066โรงเรียนบ้านช่องกะพัดจันทบุรี
10220160025โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)จันทบุรี
1022022001ตกพรมวิทยาคารจันทบุรี
1022060001โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจันทบุรี
1022060002โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)จันทบุรี
1022060003โรงเรียนบ้านแก้วจันทบุรี
1022060006โรงเรียนวัดแสลงจันทบุรี
1022060011โรงเรียนวัดสิงห์ฯจันทบุรี
1022060012โรงเรียนวัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)จันทบุรี
1022060014โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)จันทบุรี
1022060018โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพานิช)จันทบุรี
1022060019โรงเรียนวัดเนินสูงจันทบุรี
1022060023โรงเรียนวัดเสม็ดงาม (เพิ่มพิทยาคาร)จันทบุรี
1022060024โรงเรียนวัดเนินโพธิ์จันทบุรี
1022060027วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)จันทบุรี
1022060031โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)จันทบุรี
1022060033โรงเรียนบ้านคลองกะพงจันทบุรี
1022060038โรงเรียนวัดสามผานจันทบุรี
1022060042โรงเรียนวัดตะกาดเง้าฯจันทบุรี
1022060044โรงเรียนวัดแขมหนูจันทบุรี
1022060047โรงเรียนอนุบาลหนองคล้า ฯจันทบุรี
1022060048โรงเรียนวัดทุ่งเบญจาจันทบุรี
1022060057โรงเรียนวัดคลองขุดจันทบุรี
1022060063โรงเรียนวัดท่าศาลาจันทบุรี
1022060065วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)จันทบุรี
1022060066โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร)จันทบุรี
1022060097โรงเรียนวัดบ้านอ่างจันทบุรี
1022060103โรงเรียนวัดน้ำรัก(ประชาน้ำรัก)จันทบุรี
1022060110โรงเรียนวัดโป่งจันทบุรี
1022060118โรงเรียนวัดบางกะไชย (สวนโพธิรัตนบำรุง)จันทบุรี
1022060180โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศารามฯจันทบุรี
1022060182โรงเรียนบ้านวังไม้แดงจันทบุรี
1022060183โรงเรียนบ้านซอยสอง(อภิชาติราษฎร์อุปภัมถ์)จันทบุรี
1022060184โรงเรียนบ้านเนินจำปาจันทบุรี
1022060186บ้านบ่อไฟไหม้จันทบุรี
1022060187บ้านคลองครกจันทบุรี
1022060190โรงเรียนวัดแก่งหางแมวจันทบุรี
1022060191โรงเรียนบ้านโคกวัดจันทบุรี
1022060193บ้านโป่งวัวจันทบุรี
1022060196โรงเรียนวัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)จันทบุรี
1022060200โรงเรียนวัดนาซาจันทบุรี
1022060204โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารจันทบุรี
1022060206โรงเรียนบ้านคลองลาวจันทบุรี
1022060209โรงเรียนวัดช้างข้าม(ประชาช้างข้าม)จันทบุรี
1022060211บ้านยางระหงจันทบุรี
1022060212โรงเรียนวัดนายายอามจันทบุรี
1022060213โรงเรียนบ้านต้นกระบกจันทบุรี
1022060216โรงเรียนบ้านเนินมะหาดจันทบุรี
1022060228โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุจันทบุรี
1022060229โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจันทบุรี
1022060230โรงเรียนศรียานุสรณ์จันทบุรี
1022060231โรงเรียนบางกะจะจันทบุรี
1022060232โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จันทบุรี
1022060233โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกจันทบุรี
1022060234บ่อวิทยาคารจันทบุรี
1022060236โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"จันทบุรี
1022060237โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์จันทบุรี
1022060238มัธยมวัดเขาสุกิมจันทบุรี
1022060239สะพานเลือกวิทยาคมจันทบุรี
102206024รร.หนองตาคงพิทยาคารจันทบุรี
1022060240โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมจันทบุรี
1022060242เครือหวายวิทยาคมจันทบุรี
1022060243ร.ร.มะขามสรรเสริญจันทบุรี
1022060245รร.แหลมสิงห์วิทยาคมจันทบุรี
1022060246สอยดาววิทยาจันทบุรี
1022060247ทุ่งขนานวิทยาจันทบุรี
1022060248โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารจันทบุรี
1022060249นายายอามพิทยาคมจันทบุรี
1022060250มัธยมท่าแคลงจันทบุรี
1022060251คิชฌกูฏวิทยาจันทบุรี
1022060252คลองพลูวิทยาจันทบุรี
1022060253โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรีจันทบุรี
1022060302โรงเรียนวัดวังหินฯจันทบุรี
1022060408โรงเรียนบ้านหนองสลุดจันทบุรี
1023150099โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์)จันทบุรี
1057120503โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมจันทบุรี
1122100012ประดิษฐ์ศึกษาจันทบุรี
1122100013โรงเรียนยอแซฟวิทยาจันทบุรี
1122100023เตรียมศึกษาสอยดาวจันทบุรี
1122100025โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์จันทบุรี
1122100042โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยจันทบุรี
1222010001กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีจันทบุรี
1222020000กศน.อำเภอขลุงจันทบุรี
1222030000กศน.อำเภอท่าใหม่จันทบุรี
1222040000กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
1222050000กศน.อำเภอมะขามจันทบุรี
1222060000กศน.อำเภอแหลมสิงห์จันทบุรี
1222070000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสอยดาวจันทบุรี
1222080000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งหางแมวจันทบุรี
1222090000กศน.อำเภอนายายอามจันทบุรี
1222100000กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏจันทบุรี
1322096401วิทยาลัยการอาชีพนายายอามจันทบุรี
220106ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี