assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0300100132โรงเรียนสุนันทาวิทยานครราชสีมา
04067.198โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษานครราชสีมา
1011302006สีคิ้ววิทยาคารนครราชสีมา
10200409บ้านโกรกสำโรงนครราชสีมา
10200845บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยานครราชสีมา
1030010022สุขานารีนครราชสีมา
1030010024โรงเรียนวัดทุ่งสว่างนครราชสีมา
1030010054บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)นครราชสีมา
1030010074โรงเรียนบ้านยองแยงนครราชสีมา
1030010116โรงเรียนบ้านหนองม้านครราชสีมา
1030010120บ้านพลจลกนครราชสีมา
1030010137โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)นครราชสีมา
1030010141โรงเรียนโพธารามพิทยาคมนครราชสีมา
1030020011โรงเรียนบ้านหนองบัวกลางนครราชสีมา
10300200252บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยานครราชสีมา
10300200279ชลประทานนาตลิ่งชันนครราชสีมา
1030020039โรงเรียนวัดหนองนกคุ่มนครราชสีมา
1030020061โรงเรียนบ้านโจดนครราชสีมา
1030020068โรงเรียนบ้านบึงไทยนครราชสีมา
1030020089โรงเรียนบ้านซ่าเลือดนครราชสีมา
1030020094โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวานนครราชสีมา
1030020105บ้านเมืองพลับพลานครราชสีมา
1030020140โรงเรียนบ้านโนนสำราญนครราชสีมา
1030020156โรงเรียนบ้านบุกระโทกนครราชสีมา
1030020158โรงเรียนบ้านหนองลูกควายนครราชสีมา
1030020159บ้านหนองสะแกนครราชสีมา
1030030014โรงเรียนบ้านมาบกราดนครราชสีมา
1030030022บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)นครราชสีมา
1030030029บ้านเทพนิมิตนครราชสีมา
1030030054โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมนครราชสีมา
1030030060บ้านราษฎร์สามัคคีนครราชสีมา
1030030184โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภื)นครราชสีมา
1030040067โรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์ 1นครราชสีมา
1030040076โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมนครราชสีมา
1030040080คีรีวัฒนานครราชสีมา
1030040125โรงเรียนบ้านหนองตะกูนครราชสีมา
1030040135โรงเรียนบ้านวังสีสดนครราชสีมา
1030050069โรงเรียนบ้านดอนมุกมันนครราชสีมา
1030050075บ้านห้วบบงนครราชสีมา
1030050096บ้านนานครราชสีมา
1030050112โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรมนครราชสีมา
1030050150บ้านสระแจงนครราชสีมา
1030050172บ้านบุระไหวนครราชสีมา
1030050214โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไนนครราชสีมา
1030060023โรงเรียนบ้านกระถินนครราชสีมา
1030060029โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายนครราชสีมา
1030060030โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่ายนครราชสีมา
1030060036บ้านดอนถั่วแปบพัฒนานครราชสีมา
1030060051โรงเรียนบ้านห้วยทรายนครราชสีมา
1030060054โรงเรียนบ้านดอนกลางนครราชสีมา
1030060068โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
1030060088โรงเรียนบ้านทองหลางน้อนนครราชสีมา
1030060094โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)นครราชสีมา
1030060104โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีนครราชสีมา
1030060129โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีนครราชสีมา
1030060133โรงเรียนบ้านโนนสำราญนครราชสีมา
1030060145โรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีฯ) นครราชสีมา
1030060148โรงเรียนบ้านสีสุกนครราชสีมา
1030060182วัดบ้านดอนเต็งนครราชสีมา
1030070001บ้านกระทุ่มรายนครราชสีมา
1030070004โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินนครราชสีมา
1030070011ช่องแมวพิทยานครราชสีมา
1030070019โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กนครราชสีมา
1030070034โรงเรียนชุมชนประทายนครราชสีมา
1030070039วัดบ้านนางิ้วนครราชสีมา
1030070071บ้านกระเบื้องใหญ่นครราชสีมา
1030070100โรงเรียน​อนุบาล​สุริยา​อุทัย​พิมาย​นครราชสีมา
1030070102โรงเรียนบ้านดอนแซะนครราชสีมา
1030070120โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย4นครราชสีมา
1030070132โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุงนครราชสีมา
1030070141โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้วนครราชสีมา
1030070164โรงเรียนบ้านดอนลำดวนนครราชสีมา
1030070202โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"นครราชสีมา
1030070206โนนสมบูรณ์หนองมะเขือนครราชสีมา
1030070210ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษานครราชสีมา
1030200006โรงเรียนบ้านโสกสนวนนครราชสีมา
1030200008โรงเรียนบ้านหนองเต่านครราชสีมา
1030200014โรงเรียนบ้านหนองสะเดานครราชสีมา
1030200015โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดนนครราชสีมา
1030200017โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือนครราชสีมา
1030200020โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่นนครราชสีมา
1030200024โรงเรียนบ้านหัวหนองนครราชสีมา
1030200025บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยานครราชสีมา
1030200027บ้านขามทะเลสอนครราชสีมา
1030200030โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี นครราชสีมา
1030200031โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคีนครราชสีมา
1030200036โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)นครราชสีมา
1030200039บ้านหนองกกนครราชสีมา
1030200041โรงเรียนบ้านหนองสรวงนครราชสีมา
1030200044โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์)นครราชสีมา
1030200046โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจงนครราชสีมา
1030200053โรงเรียนบ้านโนนผักชีนครราชสีมา
1030200054โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิตนครราชสีมา
1030200057โรงเรียนบ้านครึมม่วงนครราชสีมา
1030200061โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือนครราชสีมา
1030200062บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)นครราชสีมา
1030200064โรงเรียนบ้านหนองไผ่นครราชสีมา
1030200067โรงเรียนบ้านเมืองนาทนครราชสีมา
1030200072โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้งนครราชสีมา
1030200073โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยวนครราชสีมา
1030200077โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมนครราชสีมา
1030200078โรงเรียนบ้านหนองบง(คง)นครราชสีมา
1030200079โรงเรียนบ้านหนองหว้านครราชสีมา
1030200081โรงเรียนบ้านโคกตะพาบนครราชสีมา
1030200082โรงเรียนบ้านตะโกโคกนครราชสีมา
1030200085บ้านตาจั่นนครราชสีมา
1030200087โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งนครราชสีมา
1030200092โรงเรียนบ้านคอนเมืองนครราชสีมา
1030200095โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคีนครราชสีมา
1030200101โรงเรียนบ้านประคำนครราชสีมา
1030200103โรงเรียนบ้านหนองบัวนครราชสีมา
1030200106บ้านโจดนครราชสีมา
1030200113โรงเรียนบ้านโคกเพ็ดนครราชสีมา
1030200115โรงเรียนบ้านตลุกหินปูนนครราชสีมา
1030200116โรงเรียนบ้านศรีนิมิตนครราชสีมา
1030200118โรงเรียนบ้านไทรโยงนครราชสีมา
1030200121โรงเรียนบ้านตากิ่มนครราชสีมา
1030200122บ้านโนนเต็งนครราชสีมา
1030200124โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวนครราชสีมา
1030200126วนาประชารัฐบำรุงนครราชสีมา
1030200128โรงเรียนห้วยไหวัฒนานครราชสีมา
1030200131โรงเรียนบ้านโปร่งสนวนนครราชสีมา
1030200133โรงเรียนบ้านลำเพียกนครราชสีมา
1030200138โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มนครราชสีมา
1030200144โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียงนครราชสีมา
1030200146เสมาอุปถัมภ์นครราชสีมา
1030200147โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์นครราชสีมา
1030200149โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทรายนครราชสีมา
1030200150โรงเรียนบ้านโกรกสำโรงนครราชสีมา
1030200153โรงรียนบ้านดอนแสนสุขนครราชสีมา
1030200155โรงเรียนบ้านหนองต้อนครราชสีมา
1030200157โรงเรียนบ้านใหญ่นครราชสีมา
1030200158โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)นครราชสีมา
1030200159บ้านบุยายแลบนครราชสีมา
1030200172โรงเรียนบ้านหนองเสือบองนครราชสีมา
1030200179จักราชราษฎร์สามัคคีนครราชสีมา
1030200182โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์นครราชสีมา
1030200185บ้านหินโคนนครราชสีมา
1030200191โรงเรียนรัฐการุณวิทยานครราชสีมา
1030200197โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539)นครราชสีมา
1030200199โรงเรียนบ้านพระนารายณ์นครราชสีมา
1030200200โรงเรียนบ้านหนองขามน้อยนครราชสีมา
1030200201บ่านหนองแมวนครราชสีมา
1030200203โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้วนครราชสีมา
1030200205โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยานครราชสีมา
1030200207โรงเรียนบ้านโคกสำโรงนครราชสีมา
1030200209โรงเรียนบ้านหนองไผ่นครราชสีมา
1030200213โรงเรียนบ้านละกอนครราชสีมา
1030200214ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศนครราชสีมา
1030200216โรงเรียนหนองพลวงพิทยานครราชสีมา
1030200217โรงเรียนอรพิมพ์วิทยานครราชสีมา
1030200220โรงเรียนบ้านโนนทะยุงนครราชสีมา
1030200221โรงเรียนบ้านโนนพะไลนครราชสีมา
1030200223โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หินนครราชสีมา
1030200226โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ (โคกตองเจริญ)นครราชสีมา
1030200227โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยานครราชสีมา
1030200230โรงเรียนพิกุลทองนครราชสีมา
1030200231หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)นครราชสีมา
1030200232โรงเรียนห้วยบงวิทยานครราชสีมา
1030200233ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยานครราชสีมา
1030200234โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยานครราชสีมา
1030200238โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจงนครราชสีมา
1030200240บ้านโคกหินช้างนครราชสีมา
1030200241โรงเรียนท่าลาดนครราชสีมา
1030200242โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยานครราชสีมา
1030200251บ้านหนองตาดนครราชสีมา
1030200256โรงเรียนบ้านเมืองไผ่นครราชสีมา
1030200257บ้านหนองหลักสามัคคีนครราชสีมา
1030200258โรงเรียนประโดกสามัคคีนครราชสีมา
1030200260โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม"ประชาสามัคคี"นครราชสีมา
1030200262โรงเรียนบ้านประสุขนครราชสีมา
1030200263โรงเรียนวัดโชติการามนครราชสีมา
1030200264โรงเรียนอาสนาราม”เปล่งอุปถัมภ์”นครราชสีมา
1030200265โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์"นครราชสีมา
1030200267โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยานครราชสีมา
1030200270โรงเรียวัดสองพี่น้องนครราชสีมา
1030200271โรงเรียนหนองปรือแดง"ศิริราษฎร์ปการ"นครราชสีมา
1030200272บ้านดอนนครราชสีมา
1030200274บ้านท่าลาดขาวนครราชสีมา
1030200283โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์นครราชสีมา
1030200284โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยานครราชสีมา
1030200286บ้านบิงนครราชสีมา
1030200287โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์นครราชสีมา
1030200288บ้านพิชิตคเชนทร์นครราชสีมา
1030200291โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์นครราชสีมา
1030200293บ้านด่านเกวียนนครราชสีมา
1030200294โรงเรียนบ้านตูมนครราชสีมา
1030200297โรงเรียนบ้านหนองกกนครราชสีมา
1030200298โรงเรียนบ้านหนองบอนนครราชสีมา
1030200299โรงเรียนบ้านโนนปอแดงนครราชสีมา
1030200300โรงเรียนบ้านโค้งกระโดนนครราชสีมา
1030200302บ้านดะแลงนครราชสีมา
1030200309โรงเรียนบ้านปรางค์นครราชสีมา
1030200311โรงเรียนวัดกุดสวายนครราชสีมา
1030200315โรงเรียนบ้านเมืองตะโกนครราชสีมา
1030200316โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)นครราชสีมา
1030200326โรงเรียนบ้านวังโป่งนครราชสีมา
1030200328โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขนครราชสีมา
1030200332โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างนครราชสีมา
1030200338โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กนครราชสีมา
1030200339โรงเรียนบ้านปราสาทนครราชสีมา
1030200346โรงเรียนบ้านละเลิงพิมานนครราชสีมา
1030200348โรงเรียนบ้านหนองสารนครราชสีมา
1030200361โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วงนครราชสีมา
1030200369โรงเรียนบ้านคลองแคนครราชสีมา
1030200373โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นนครราชสีมา
1030200376โรงเรียนบ้านประดู่งามนครราชสีมา
1030200380โรงเรียนบ้านหนองไทรนครราชสีมา
1030200381โรงเรียนบ้านหนอวปรือนครราชสีมา
1030200383โรงเรียนบ้านดอนนครราชสีมา
1030200388โรงเรียนบ้านมาบกราดนครราชสีมา
1030200389โรงเรียนบ้านหนองพลวงนครราชสีมา
1030200393โรงเรียนบ้านหินเพิงนครราชสีมา
1030200395โรงเรียนบ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์)นครราชสีมา
1030200399โรงเรียนบ้านหนองบัวละครนครราชสีมา
1030200400บ้านหาญนครราชสีมา
1030200401วัดกุดน้ำใสนครราชสีมา
1030200402วัดถนนหักน้อยดอนกลอยนครราชสีมา
1030200403โรงเรียนชุมชนโนนแดงนครราชสีมา
1030200404โรงเรียนบ้านจาบนครราชสีมา
1030200406โรงเรียนบ้านสำพะเนียงนครราชสีมา
1030200408โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุนนครราชสีมา
1030200409โรงเรียนบ้านโกรกสำโรงนครราชสีมา
1030200410บ้านดอนยาวนครราชสีมา
1030200411โรงเรียนบ้านนาดีนครราชสีมา
1030200414โรงเรียนบ้านหนองม่วงนครราชสีมา
1030200418บ้านหนองหญ้าขาวนครราชสีมา
1030200419โรงเรียนวังหินประชาสรรค์นครราชสีมา
1030200423โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์นครราชสีมา
1030200428โรงเรียนบ้านอ้อไพลนครราชสีมา
1030200430โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์นครราชสีมา
1030200435โรงเรียนบ้านหนองดุมนครราชสีมา
1030200436โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากนครราชสีมา
1030200450บึงคำคูนครราชสีมา
1030200453บ้านค้างพลูนครราชสีมา
1030200454โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)นครราชสีมา
1030200455โรงเรียนบ้านหนองกลางดอนนครราชสีมา
1030200465บ้านทรงธรรมนครราชสีมา
1030200467โรงเรียนบ้านสำโรงนครราชสีมา
1030200471โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงนครราชสีมา
1030200474บ้านสะพานนครราชสีมา
1030200477โรงเรียนบ้านคล้าโนนครามนครราชสีมา
1030200480บ้านด่านติงนครราชสีมา
1030200481โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์)นครราชสีมา
1030200482โรงเรียนบ้านเมืองทีนครราชสีมา
1030200483โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมนครราชสีมา
1030200484กันเกราพิทยาคมนครราชสีมา
1030200485โรงเรียนบ้านดอนม่วงนครราชสีมา
1030200486โรงเรียนบ้านถนนถั่ว (กองทัพบกประชาสามัคคี)นครราชสีมา
1030200487โรงเรียนบ้านหนองจำปานครราชสีมา
1030200488โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)นครราชสีมา
1030200491โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบนครราชสีมา
1030200494โรงเรียนบ้านด่านทองหลางนครราชสีมา
1030200497โรงเรียนบ้านโนนมันเทศนครราชสีมา
1030200499โรงเรียนอนุบาลตลาดแคนครราชสีมา
1030200502โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93นครราชสีมา
1030200505โรงเรียนบ้านหลุมข้าวนครราชสีมา
1030200508ไตรมิตรวิทยานครราชสีมา
1030200510โรงเรียนบ้านขามชั่งโคนครราชสีมา
1030200511โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์นครราชสีมา
1030200514บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)นครราชสีมา
1030200516บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยานครราชสีมา
1030200521โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาดัฒนา)นครราชสีมา
1030200525โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบนครราชสีมา
1030200526บ้านหญ้าคา ว.ท.อ.นครราชสีมา
1030200529โรงเรียนบ้านคอหงษ์นครราชสีมา
1030200531โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539)นครราชสีมา
1030200534บ้านหนองอ้อนครราชสีมา
1030200536โรงเรียนบ้านกู่นครราชสีมา
1030200537โรงเรียนบ้านโคกน้อยนครราชสีมา
1030200542โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้องนครราชสีมา
1030200548โรงเรียนบ้านโนนมะเฟืองนครราชสีมา
1030200551โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนนครราชสีมา
1030200555โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ (วิจิตรอุปถัมภ์)นครราชสีมา
1030200562โรงเรียนบ้านดอนแร้งนครราชสีมา
1030200565โรงเรียนบ้านบุเสมาทองนครราชสีมา
1030200567โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็งนครราชสีมา
1030200568โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่นครราชสีมา
1030200569โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้นครราชสีมา
1030200572โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 (เพียไซย์ดอนกระชาย)นครราชสีมา
1030200578ร.ร.บ้านด่านช้างนครราชสีมา
1030200580บ้านหญ้าคาประชาเนรมิตนครราชสีมา
1030200582โรงเรียรบ้านกระพี้นครราชสีมา
1030200583วัดบ้านเก่างิ้วนครราชสีมา
1030200585โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคีนครราชสีมา
1030200589บ้านห้วยยางนครราชสีมา
1030200591โรงเรียนบ้านขามเวียนนครราชสีมา
1030200594โรงเรียนบ้านโนนทองหลางนครราชสีมา
1030200595โรงเรียนบ้านโนนเพ็ดนครราชสีมา
1030200597บ้านวังโพธิ์นครราชสีมา
1030200599โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคีนครราชสีมา
1030200602โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยานครราชสีมา
1030200603บ้านสระสี่เหลี่ยมนครราชสีมา
1030200605โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งนครราชสีมา
1030200608บ้านเขว้าวิทยานครราชสีมา
1030200614วัดบ้านหนองสะแบงนครราชสีมา
1030200616ดอนมันนครราชสีมา
1030200617โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนานครราชสีมา
1030200618บ้านละเลิงหินนครราชสีมา
1030200619บ้านหนองแสงนครราชสีมา
1030200621โรงเรียนสระประดู่นครราชสีมา
1030200622โรงเรียนหนองกรดวิทยานครราชสีมา
1030200623โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กนครราชสีมา
1030200626โรงเรียนบ้านวังม่วงนครราชสีมา
1030200637โรงเรียนบ้านกันเตยนครราชสีมา
1030200638โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์นครราชสีมา
1030200639วัดบ้านหนองกกนครราชสีมา
1030200641โรงเรียนบ้านดอนสามัคคีนครราชสีมา
1030200643เมืองโดนสำโรง (รัฐประชานุกูล)นครราชสีมา
1030200645โรงเรียนวัดบ้านหนองคูนครราชสีมา
1030200651โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อยนครราชสีมา
1030200654โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วนครราชสีมา
1030200659โรงเรียนวัดบ้านตำแยนครราชสีมา
1030200661โรงเรียนวัดบ้านหนองขามนครราชสีมา
1030200662โรงเรียนวัดบ้านหนองคึมนครราชสีมา
1030200663หนองกุงวันขาตินครราชสีมา
1030200664โรงเรียนคมเพชรวิทยาคารนครราชสีมา
1030200667โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง)นครราชสีมา
1030200670อัมพวันวิทยานครราชสีมา
1030200673วัดมกุฎไทยารามนครราชสีมา
1030200677โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยานครราชสีมา
1030200685โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยานครราชสีมา
1030200687โรงเรียนวัดไม้เสี่ยวนครราชสีมา
1030200688ชุมชนบ้านตะขบนครราชสีมา
1030200690โรงเรียนบ้านคลองสาริกานครราชสีมา
1030200692โรงเรียนบ้านบุหัวช้างนครราชสีมา
1030200693โรงเรียนบ้านยางกระทุงนครราชสีมา
1030200696โรงเรียนบ้านวังหินนครราชสีมา
1030200697บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)นครราชสีมา
1030200701ไผ่สีสุกนครราชสีมา
1030200704บ้านพุปลาไหลนครราชสีมา
1030200706โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนานครราชสีมา
1030200707โรงเรียนวัดพรหมราชนครราชสีมา
1030200713โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวนครราชสีมา
1030200715แหลมรวกบำรุงนครราชสีมา
1030200719โรงเรียนบ้านโนนแดงนครราชสีมา
1030200720โรงเรียนบ้านหนองกกนครราชสีมา
1030200724บ้านกลางนครราชสีมา
1030200727บ้านพัดทะเลนครราชสีมา
1030200730โรงเรียนรักเมืองไทย1(มูลนิเตชะไพบูลย์)นครราชสีมา
1030200740วัดโพธินิมิตรนครราชสีมา
1030200745โรงเรียนบ้านโนนกระโดนนครราชสีมา
1030200746โรงเรียนบ้านโศกน้อยนครราชสีมา
1030200748โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์นครราชสีมา
1030200749โรงเรียนเบทาโกรวิทยานครราชสีมา
1030200752โรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามนครราชสีมา
1030200754โรงเรียนบ้านสอยดาวนครราชสีมา
1030200758โรงเรียนบ้านหนองตอนครราชสีมา
1030200762โรงเรียนบ้านเขาวงนครราชสีมา
1030200763โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็นนครราชสีมา
1030200770นิคมสร้างตนเองลำตะคอง2นครราชสีมา
1030200774โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)นครราชสีมา
10302007766โรงเรียนบ้านลำทองหลางนครราชสีมา
1030200779โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)นครราชสีมา
1030200780โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอนครราชสีมา
1030200782โรงเรียนบ้านเขาแก้วนครราชสีมา
1030200790โรงเรียนบ้านป่ากล้วยนครราชสีมา
1030200795บ้านวังไทรนครราชสีมา
1030200797โรงเรียนบ้านหินดาดนครราชสีมา
1030200800โรงเรียนบ้านบุ่งเตยนครราชสีมา
1030200802โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยานครราชสีมา
1030200803โรงเรียนบ้านหนองจอกนครราชสีมา
1030200804โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามนครราชสีมา
1030200805โรงเรียนสระน้ำใสวิทยานครราชสีมา
1030200807โรงเรียนบ้านคลองยางนครราชสีมา
1030200808บ้านซับหวายนครราชสีมา
1030200811โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายนครราชสีมา
1030200813โรงเรียนบ้านคลองเสือนครราชสีมา
1030200815โรงเรียนบ้านปรางคล้านครราชสีมา
1030200816บ้านโป่งกะสังนครราชสีมา
1030200817โรงเรียนบ้านหมูสีนครราชสีมา
1030200820โรงเรียนบ้านชีวานนครราชสีมา
1030200828โรงเรียนบ้านขามใต้นครราชสีมา
1030200829โรงเรียนบ้านดงประชานุกูลนครราชสีมา
1030200830โรงเรียนบ้านตลาดประดู่นครราชสีมา
1030200832โรงเรียนบ้านโนนโชงโลงนครราชสีมา
1030200834บ้านโนนพุทรานครราชสีมา
1030200835โรงเรียนบ้านมะกอกนครราชสีมา
1030200837โรงเรียนราษฎร์สโมสรนครราชสีมา
1030200842โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๖นครราชสีมา
1030200847โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวกนครราชสีมา
1030200848โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกนครราชสีมา
1030200851โรงเรียนบ้านตะคร้อนครราชสีมา
1030200852โรงเรียนบ้านตะบอง”เจริญราษฎร์อุทิศ”นครราชสีมา
1030200853โรงเรียนบ้านลุงตามันนครราชสีมา
1030200857โรงเรียนกุลโนนครราชสีมา
1030200858โรงเรียนท้าวสุรานารี(ระดมอนุสรณ์)นครราชสีมา
1030200862โรงเรียนบ้านพุทรานครราชสีมา
1030200863โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์นครราชสีมา
1030200866บ้านคล้านครราชสีมา
1030200867โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)นครราชสีมา
1030200870โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์นครราชสีมา
1030200871โรงเรียนมะค่าสามัคคีนครราชสีมา
1030200873นิคมสร้างตนเองพิมาย 2นครราชสีมา
1030200875โรงเรียนบ้านดอนหวายนครราชสีมา
1030200879โรงเรียนหนองบัวลอยนครราชสีมา
1030200881โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อัุปถัมภ์)นครราชสีมา
1030200882โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบนครราชสีมา
1030200883โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรานครราชสีมา
1030200884โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)นครราชสีมา
1030200885โรงเรียนบ้านหนองรังกานครราชสีมา
1030200887โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)นครราชสีมา
1030200889โรงเรียนบ้านโคกสูงนครราชสีมา
1030200891โรงเรียนบ้านลำเชิงไกรนครราชสีมา
1030200893โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)นครราชสีมา
1030200894วัดสว่างอารมณ์นครราชสีมา
1030200895โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์นครราชสีมา
1030200900โรงเรียนบ้านมะค่านครราชสีมา
103020090084โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์นครราชสีมา
1030200902โรงเรียนบ้านลองตองนครราชสีมา
1030200904ชลประทานสงเคราะห์นครราชสีมา
1030200905โรงเรียนทหารอากาศบำรุงนครราชสีมา
1030200907บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)นครราชสีมา
1030200912โรงเรียนเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
1030200915โรงเรียนสวนหม่อนนครราชสีมา
1030200916โรงเรียนสามัคคีรถไฟนครราชสีมา
1030200920บ้านบึงสารนครราชสีมา
1030200923บ้าน​มาบ​มะค่า​นครราชสีมา
1030200929โรงเรียนบ้านบึงตะโกนครราชสีมา
1030200930โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)นครราชสีมา
1030200931โรงเรียนบ้านพุดซานครราชสีมา
1030200934ร.ร. บึงสาลีนครราชสีมา
1030200935โรงเรียนเคหะประชาสามัคคีนครราชสีมา
1030200936โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิงนครราชสีมา
1030200938โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดนนครราชสีมา
1030200944บ้านโคกไผ่-ขนายนครราชสีมา
1030200947โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มนครราชสีมา
1030200948บ้านหมื่นไวยนครราชสีมา
1030200949บึงพญาปราบนครราชสีมา
1030200953โรงเรียนบ้านหนองพลวงนครราชสีมา
1030200954โรงเรียนบ้านหัวทะเลนครราชสีมา
1030200956โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลานครราชสีมา
1030200957โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคีนครราชสีมา
1030200960โรงเรียนบ้านโนนรังนครราชสีมา
1030200962โรงเรียนบ้านวังกระสวยนครราชสีมา
1030200964โรงเรียนบ้านวังโรงน้อยนครราชสีมา
1030200965บ้านวังโรงใหญ่สามัคคีนครราชสีมา
1030200966บ้านหนองกระทุ่มนครราชสีมา
1030200968โรงเรียนบ้านกุดน้อยนครราชสีมา
1030200970บ้านโนนเสลานครราชสีมา
1030200972โรงเรียนบ้านหนองสลักไดนครราชสีมา
1030200975ห้วยทรายวิทยาคมนครราชสีมา
1030200976โรงเรียนคลองแจ้งวิทยานครราชสีมา
1030200978ทับ6วิทยาคารนครราชสีมา
1030200981บ้านมะค่างามนครราชสีมา
1030200988โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา)นครราชสีมา
1030200991บ้านหนองโองนครราชสีมา
1030200993บ้านห้วยตะแคง​ใต้​นครราชสีมา
10302009939บ้านภูเขาลาดนครราชสีมา
1030200995โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1นครราชสีมา
1030201001บ้านหนองขามนครราชสีมา
1030201003นิยมมิตรวิทยาคารนครราชสีมา
1030201005บ้านลาดบัวขาวนครราชสีมา
1030201006โรงเรียนบ้านหนองบัวนครราชสีมา
1030201012โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)นครราชสีมา
1030201013บ้านนาดีศรีสะอาดนครราชสีมา
1030201014บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210นครราชสีมา
1030201017โรงเรียนโนนกราดสามัคคีนครราชสีมา
1030201019โรงเรียนบ้านโนนสง่านครราชสีมา
1030201022โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวนครราชสีมา
1030201025บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)นครราชสีมา
1030201026บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่นครราชสีมา
1030201027บ้านกุดหัวช้างนครราชสีมา
1030201028โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟนครราชสีมา
1030201029โรงเรียนโค้งยางวิทยานครราชสีมา
1030201030โรงเรียนโนนค่าวิทยานครราชสีมา
1030201031โรงเรียนบ้านสลักใดนครราชสีมา
1030201035โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)นครราชสีมา
1030201037โรงเรียนวัดกุดเวียนนครราชสีมา
1030201038โรงเรียนสันติวิทยานครราชสีมา
1030201041โรงเรียน​บ้านนา​ใหญ่​(เสถียร​ราษฎร์​รัฐ​ผดุง​)​นครราชสีมา
1030201046โรงเรียนบ้านหนองแวงนครราชสีมา
1030201047โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อนครราชสีมา
1030201050โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบงนครราชสีมา
1030201051โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง)นครราชสีมา
1030201052บ้านมะเกลือใหม่นครราชสีมา
1030201053โรงเรียนบ้านไร่โคกสูงนครราชสีมา
1030201054โรงเรียรบ้านใหม่สันตินครราชสีมา
1030201056โรงเรียน​บ้าน​บุ​ใหญ่​นครราชสีมา
1030201057บ้านหนองเบนนครราชสีมา
1030201060โรงเรียนบ้านห้วยไผ่นครราชสีมา
1030201062โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์นครราชสีมา
1030201065บ้านแก่นท้าว (อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)นครราชสีมา
1030201066โรงเรียนบ้านทะเล (เสมาประชาสรรค์)นครราชสีมา
1030201072โรงเรียนบ้านบุตาสงนครราชสีมา
1030201075โรงเรียนบ้านหนองม่วงนครราชสีมา
1030201076บ้านหนองไม้ตายนครราชสีมา
1030201077บ้านหนองเลานครราชสีมา
1030201080โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กนครราชสีมา
1030201086โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนานครราชสีมา
1030201089โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนานครราชสีมา
1030201092ตะแบกวิทยานครราชสีมา
1030201093บ้านหนองหินนครราชสีมา
1030201094สามัคคีประชาสรรค์นครราชสีมา
1030201096โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูลนครราชสีมา
1030201099นายสามารถ ยุระชัยนครราชสีมา
1030201100โรงเรียนบ้านหนองแดงนครราชสีมา
1030201103สกัดนาควิทยานครราชสีมา
1030201111โรงเรียนบ้านซับตะคร้อนครราชสีมา
1030201112โรงเรียนบ้านถนนหักนครราชสีมา
1030201117บ้านใหม่ไทยเจริญนครราชสีมา
1030201118บ้านใหม่สมบูรณ์นครราชสีมา
1030201119โรงเรียนบ้านคลองสารเพชรนครราชสีมา
1030201126โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวานนครราชสีมา
1030201127โรงเรียนบ้านพระนครราชสีมา
1030201131บ้านยอกขามนครราชสีมา
1030201134โรงเรียนบ้านหนองไทรนครราชสีมา
1030201139 โรงเรียนบ้านโนนทองนครราชสีมา
1030201153บ้านเมืองรังนครราชสีมา
1030201154โรงเรียนบ้านหนองปรือนครราชสีมา
1030201155บ้านหนองโพดเพชรพิทยานครราชสีมา
1030201156บ้านหลุ่งประดู่นครราชสีมา
1030201157บ้านจอมศรีนครราชสีมา
1030201159โรงเรียนบ้านหนองม้วงใหญ่นครราชสีมา
1030201164บ้านตะแกรงนครราชสีมา
1030201167บ้านหนองสายนครราชสีมา
1030201172โรงเรียนบ้านสวนหอมนครราชสีมา
1030201173โรงเรียนบ้านแสนสุขนครราชสีมา
1030201176โรงเรียนบ้านห้วยปอนครราชสีมา
1030201177โรงเรียนบ้านโคสะอาดนครราชสีมา
1030201182โรงเรียนบ้านหัวสะพานนครราชสีมา
1030201192โงเรียนบ้านไทยสามัคคีนครราชสีมา
1030201195โรงเรียนบ้านบุไผ่นครราชสีมา
1030201196โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อนครราชสีมา
1030201212โรงเรียนบ้านระเริงนครราชสีมา
1030201213โรงเรียนบ้านหนองไม้สักนครราชสีมา
1030201214โรงเรียนบ้านไทรงามนครราชสีมา
1030201216โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนานครราชสีมา
1030201219โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลนครราชสีมา
1030201220โรงเรียนจตุคามพิทยาคมนครราชสีมา
1030201221บ้านกระเบื้องวิทยาคารนครราชสีมา
1030201227รร.บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์นครราชสีมา
1030201228โรงเรีนบ้านโนนปีบนครราชสีมา
1030201229โรงเรียนอรพิมวิทยานครราชสีมา
1030201232โรงเรียนบ้านโนนไม้งามนครราชสีมา
1030201233โรงเรียนบ้านโคกกระบือนครราชสีมา
1030201236โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์นครราชสีมา
1030201239โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลนครราชสีมา
1030201243บ้านสำนักตะคร้อนครราชสีมา
1030201245โรงเรียนบ้านคลองขามป้อมนครราชสีมา
1030201249โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็มนครราชสีมา
1030201256โรงเรียนสระพระขมาดไพรนครราชสีมา
1030201257โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์นครราชสีมา
1030201259โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อยนครราชสีมา
1030201266โรงเรียนบ้านกุดไผ่นครราชสีมา
1030201269บ้านทำนบพัฒนานครราชสีมา
1030201270โรงเรียนบ้านโนนงิ้วนครราชสีมา
1030201281โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัยนครราชสีมา
1030201286โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยานครราชสีมา
1030201287โรงเรียนบ้านมาบป่าแดงนครราชสีมา
1030201289บ้านหนองจานกถดกี่สามัคคีนครราชสีมา
1030201291โรงเรียนวัดจันทนารามนครราชสีมา
1030201296โรงเรียนบ้านหนองดู่นครราชสีมา
1030201297โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารนครราชสีมา
1030201298บ้านหนองยางนครราชสีมา
1030201299โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยานครราชสีมา
1030201301โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
1030201302โรงเรียนบ้านกรูดนครราชสีมา
1030201305โรงเรียนโนนตาวิทย์นครราชสีมา
1030201306โรงเรียนบานพระพุทธนครราชสีมา
1030201313โรงเรียนโคกวังวนวิทยานครราชสีมา
1030201314โรงเรียนบ้านด่านพัฒนานครราชสีมา
1030201315โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)นครราชสีมา
1030201319โรงเรียนภูทองวิทยานครราชสีมา
1030201320โรงเรียนพิมานประชาสันต์นครราชสีมา
1030201322โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)นครราชสีมา
1030201326โรงเรียนบ้านหนองคอมนครราชสีมา
1030201331ชุมชนหนองแวงสุวิทย์นครราชสีมา
1030201337โรงเรียนบ้านหนองผือนครราชสีมา
1030201341โรงเรียนบ้านหญ้าคานครราชสีมา
1030201344รร.บ้านหินแห่นครราชสีมา
1030201345โรงเรียนวัดบ้านสีดานครราชสีมา
1030201346โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่นครราชสีมา
1030201347โรงเรียนบ้านโนนสังนครราชสีมา
1030201348โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)นครราชสีมา
1030201352โรงเรียนวัดบ้านโนนกอกนครราชสีมา
1030201353โรงเรียนบ้านแฝกนครราชสีมา
1030201357โรงเรียนบุญวัฒนานครราชสีมา
1030201359โคราชพิทยาคมนครราชสีมา
1030201360โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์นครราชสีมา
1030201363โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลนครราชสีมา
1030201366โรงเรียนบุญวัฒนา ๒นครราชสีมา
1030201367โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลนครราชสีมา
1030201382โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์นครราชสีมา
1030201390โรงเรียนหนองกราดวัฒนานครราชสีมา
1030201398โรงเรียนโนนสูงศรีธานีนครราชสีมา
1030201409โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมนครราชสีมา
1030201416โรงเรียนนิคมพิมายศึกษานครราชสีมา
1030201420โรงเรียนชุมพวงศึกษานครราชสีมา
1030201427โรงเรียนขามทะเลสอวิทยานครราชสีมา
1030201443บึงพะไลนครราชสีมา
1030210308ชุมชนวัดรวงนครราชสีมา
1031260373บ้านสี่เหลี่ยมนครราชสีมา
103200640โรงเรียนบ้านดอนวัวนครราชสีมา
103200709โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคารนครราชสีมา
1060201304อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
11300100030เกียรติคุณวิทยานครราชสีมา
1130100001โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูนครราชสีมา
1130100002โรงเรียนอนุบาลดวงแขวิทยานครราชสีมา
1130100005โรงเรียนอนุบาลทิพย์ปัญญานครราชสีมา
1130100008โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมานครราชสีมา
1130100011โรงเรียนอนุบาลวัดสะแกนครราชสีมา
1130100018อนุบาลวัดทุ่งสว่างนครราชสีมา
1130100019โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมานครราชสีมา
1130100027โรงเรียนอนุบาลเยาวนารถนครราชสีมา
1130100028โรงเรียนอุบลรัตน์นครราชสีมา
1130100031โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูลนครราชสีมา
1130100032อนุบาลค่ายสุรนารีนครราชสีมา
1130100035โรงเรียนเหรียญทองวิทยานครราชสีมา
1130100037โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตรนครราชสีมา
1130100040สายมิตรโชคชัย 3นครราชสีมา
1130100044โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อยนครราชสีมา
1130100048พิทักษ์ภูเบนทร์7นครราชสีมา
1130100050โรงเรียนพิทักษ์​ภู​เบน​ทร์​นครราชสีมา
1130100051จรัสพงษ์วิทยานครราชสีมา
1130100052ทองปัญญาศึกษานครราชสีมา
1130100053โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมิองนครราชสีมา
1130100058อุดมวิทยานุสรณ์นครราชสีมา
1130100061โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย 7นครราชสีมา
1130100065โรงเรียนอนุบาลพิมายนครราชสีมา
1130100066โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์นครราชสีมา
1130100073โรงเรียนมงคลกุลวิทยานครราชสีมา
1130100076โรงเรียนสกุลศึกษานครราชสีมา
1130100077บุญเจริญวิทยานครราชสีมา
1130100078โรงเรียนกีรติศึกษานครราชสีมา
1130100080วัฒนวิทยานครราชสีมา
1130100081ถนอมศิษย์วิทยานครราชสีมา
1130100082โรงเรียนสายสัมพันธ์นครราชสีมา
1130100084แสงสุริยาวิทยานครราชสีมา
1130100085โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานครราชสีมา
1130100086โรงเรียนเรืองศรีวิทยานครราชสีมา
1130100088พฤกษาวิทยานครราชสีมา
1130100090โรงเรียน​สาย​มิตร​หนอง​บุญ​มาก​11​นครราชสีมา
1130100092โรงเรียนอนุบาลแพรวไพลินนครราชสีมา
1130100093สายมิตรวังน้ำเขียว 5นครราชสีมา
1130100106โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมานครราชสีมา
1130100109โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยานครราชสีมา
1130100110โรงเรียนวานิชวิทยานครราชสีมา
1130100113โรงเรียนอนุบาลบ้านภาษานครราชสีมา
1130100120อนุบาลเป็นหนึ่งนครราชสีมา
1130100122โรงเรียนอนุบาลกอบัวนครราชสีมา
1130100124โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง)นครราชสีมา
1130100127โรงเรียนนพบุตรศึกษา(ชำนิ-แต้มนุสรณ์)นครราชสีมา
1130100211โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์นครราชสีมา
1130100215โรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การนครราชสีมา
1130100219บุญณดาวิทยานครราชสีมา
1130100220อนุบาลแสงไทยนครราชสีมา
1130100221โรงเรียนอนุบาลคิดส์ปัญจพัฒนานครราชสีมา
1130100225โรงเรียนปิ่นนรินทร์วิทยานครราชสีมา
1130100227โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 4นครราชสีมา
1130100229โรงเรียนเมธาพัฒน์นครราชสีมา
1130100230โรงเรียนธารปัญญาวิเทศศึกษานครราชสีมา
1130100233สถิตปัญญานครราชสีมา
1130100817โรงเรียนโคราชวิทยานครราชสีมา
1230030000กศน..อำเภอเสิงสางนครราชสีมา
1230070000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโชคชัยนครราชสีมา
1230090000กศน.อำเภอโนนไทยนครราชสีมา
1230120000กศน.อำเภอบัวใหญ่นครราชสีมา
1230140000กศน.อำเภอปักธงชัยนครราชสีมา
1230170000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมพวงนครราชสีมา
1230190000กศน.อำเภอขามทะเลสอนครราชสีมา
1230200005ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมานครราชสีมา
1230240000กศน.อำเภอโนนแดงนครราชสีมา
1230260000ก​ศน.อำเภอ​เทพารักษ์​นครราชสีมา
130200914โรงเรียนวัดสระแก้วนครราชสีมา
1330016202วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมานครราชสีมา
1330076100วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีนครราชสีมา
1330086101วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธนครราชสีมา
1330100096วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์​ นครราชสีมา​นครราชสีมา
1330100099วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจนครราชสีมา
1330100103วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปาากช่องนครราชสีมา
1330100111วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คงนครราชสีมา
1330100118วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์แอนน์นครราชสีมา
1330200778โรงเรียนบ้านหนองตาแก้วนครราชสีมา
1330206301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมานครราชสีมา
1430011501โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
2000400026ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา
2000600110วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมานครราชสีมา
2030040167ประชารัฐวิทยานครราชสีมา
30020037สามัคคีวิทยานครราชสีมา
30050140โรงเรียนบ้านหนองจานนครราชสีมา
30060075วัดบ้านงิ้วนครราชสีมา
30070114โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพอมาย5นครราชสีมา
30100010โรงเรียนวัดสุทธจินดานครราชสีมา
30100047โรงเรียนสายมิตรโนนไทยนครราชสีมา
30100074โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษานครราชสีมา
30100119โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยานครราชสีมา
3010200493โรงเรียนบ้านด่านเกวียนนครราชสีมา
3010201040โรงเรียนบ้านนากลางนครราชสีมา
3010203048ชินวงศ์อุปถัมภ์นครราชสีมา
3011050716หนองยางพิทยาคมนครราชสีมา
303010010โรงเรียนด่านเกวียนวิทยานครราชสีมา
3030100101โรงเรียนบัวใหญ่นครราชสีมา
3030100103โรงเรียนโตนดพิทยาคมนครราชสีมา
3030100104โรงเรียนมะค่าวิทยานครราชสีมา
3030100113โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมนครราชสีมา
3030100114โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมนครราชสีมา
3030100116โรงเรียนเฉลียงพิทยาคมนครราชสีมา
3030100118โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคมนครราชสีมา
3030100126โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคมนครราชสีมา
3030100127โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาวนครราชสีมา
3030100131โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคมนครราชสีมา
3030100133โรงเรียนวัดประชานิมิตรนครราชสีมา
3030100138โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคมนครราชสีมา
3030100140สะแกราชธวัชศึกษานครราชสีมา
3030100144โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคมนครราชสีมา
3030100146ครบุรีนครราชสีมา
3030100149ห้วยลึกผดุงวิทยานครราชสีมา
3030100151โรงเรียนคลองไผ่วิทยานครราชสีมา
3030200101โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)นครราชสีมา
3030200102โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)นครราชสีมา
3030200104โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)นครราชสีมา
3030200105โรงเรียนเทศบาล๕(วัดป่าจิตตสามัคคี)​นครราชสีมา
3030200301โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)นครราชสีมา
3030200302โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)นครราชสีมา
3030200303โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)นครราชสีมา
3030200401โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย)นครราชสีมา
3030201101โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียนนครราชสีมา
3030201201โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบนครราชสีมา
3030201301รร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลายนครราชสีมา
3030601201ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรนครราชสีมา
3060012334 โรงเรียนบ้านฝาผนังนครราชสีมา
6530010812วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมานครราชสีมา
703001011101ปริยัติสามัญนครราชสีมานครราชสีมา
7030011112โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยานครราชสีมา
7030061108โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
7030101105โรงเรียน​ดอน​หวาย​พิทยาคมนครราชสีมา
7030141106โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยานครราชสีมา
7030151102โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคมนครราชสีมา
7030211109โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่องนครราชสีมา