assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
10036020182โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนชัยภูมิ
10036100614โรงเรียนบ้านป่าว่านชัยภูมิ
101036100507โรงเรียนบ้านดอนเค็งชัยภูมิ
10336100409โรงเรียนบ้านตลุกหินชัยภูมิ
1034711041โรงเรียนบ้านโนนตูมชัยภูมิ
1035100066โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคนชัยภูมิ
10360100112โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ชัยภูมิ
10360100194โรงเรียนบ้านหนองจะบกชัยภูมิ
10360100222โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ชัยภูมิ
1036010127โรงเรียนบ้านคลองไผ่งามชัยภูมิ
1036010186โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อชัยภูมิ
1036010215โรงเรียนบ้านคลองเริญชัยภูมิ
1036020039โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่าชัยภูมิ
1036020042เกษตรศิลปวิทยาชัยภูมิ
1036020062โรงเรียนบ้านหนองไผ่ชัยภูมิ
1036020066โรงเรียนบ้านโคกสง่าชัยภูมิ
1036020068บ้านทิกแล้ง(สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์)ชัยภูมิ
1036020072โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนชัยภูมิ
1036020075บ้านกวางโจนโนนทองชัยภูมิ
1036020079โรงเรียนบ้านหนองกุงชัยภูมิ
1036020081โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ชัยภูมิ
1036020115โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงชัยภูมิ
1036020124โรงเรียนบ้านหนองสองห้องชัยภูมิ
1036020125โรงเรียนภูมิวิทยาชัยภูมิ
1036020127โรงเรียนบ้านหว้าทองชัยภูมิ
1036020133โรงเรียนบ้านหนองบัวพรมชัยภูมิ
1036020136โรงเรียนบ้านมูลกระบือชัยภูมิ
1036020141โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกชัยภูมิ
1036020164โรงเรียนบ้านข่าเชียงพินชัยภูมิ
1036020208บ้านนาแกชัยภูมิ
1036020231โคกม่วงศึกษาชัยภูมิ
1036020233โรงเรียนบ้านก่านชัยภูมิ
1036020234โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ชัยภูมิ
1036020254โรงเรียนบ้านดงบังชัยภูมิ
103602198โรงเรียนบ้านยางคำวิทยาชัยภูมิ
1036030045โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นชัยภูมิ
1036030061โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัยชัยภูมิ
1036030064ชุมชนชวนวิทยาชัยภูมิ
1036030132โรงเรียนวังใหม่พัฒนาชัยภูมิ
1036030185โรงเรียนบ้านโสกคร้อชัยภูมิ
1036100001โรงเรียนโพนทองพิทยาชัยภูมิ
1036100010โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารชัยภูมิ
1036100011ฉิมพลีวิทยาชัยภูมิ
1036100013โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุงชัยภูมิ
1036100015โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนาชัยภูมิ
1036100022โรงเรียนโนนสำราญวิทยาชัยภูมิ
1036100025บ้านโนนสมบูรณ์ชัยภูมิ
1036100026โนนหว้านไพลชัยภูมิ
1036100032บ้านโนนกอกชัยภูมิ
1036100034โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวชัยภูมิ
1036100036โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ชัยภูมิ
1036100038โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิชัยภูมิ
1036100045โรงเรียนบ้านกุดขมิ้นชัยภูมิ
1036100050นาฝายวิทยาชัยภูมิ
1036100058โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๙(บ้านคำน้อย)ชัยภูมิ
1036100061โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงชัยภูมิ
1036100063โรงเรียนบ้านท่าหินโงมชัยภูมิ
1036100064โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดงชัยภูมิ
1036100065โรงเรียนบ้านวังโพนชัยภูมิ
1036100072โรงเรียนบ้านซับม่วงชัยภูมิ
1036100076โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)ชัยภูมิ
1036100077โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ชัยภูมิ
1036100080โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยชัยภูมิ
1036100089โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยาชัยภูมิ
1036100100โรงเรียนบ้านห้วยห้าชัยภูมิ
1036100101โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ชัยภูมิ
1036100104โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลชัยภูมิ
1036100113โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยภูมิ
1036100114โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกชัยภูมิ
1036100115โรงเรียนบ้านดอนละนามชัยภูมิ
1036100119โรงเรียนบ้านส้มป่อยชัยภูมิ
1036100120ชุมชนบัวบานสามัคคีชัยภูมิ
1036100132โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)ชัยภูมิ
1036100136โรงเรียนบ้านท่าแตงชัยภูมิ
1036100137โรงเรียนบ้านเดื่อชัยภูมิ
1036100139โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลชัยภูมิ
1036100141โรงเรียนบ้านใหม่นาดีชัยภูมิ
1036100144บ้านหนองลูกช้างชัยภูมิ
1036100145โรงเรียนบ้านงิ้วชัยภูมิ
1036100148โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกชัยภูมิ
1036100150โรงเรียนบ้านหนองโสนชัยภูมิ
1036100151โรงเรียนบ้านทามจานชัยภูมิ
1036100155โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)ชัยภูมิ
10361001561โรงเรียนบ้านห้วยพลวงชัยภูมิ
1036100157โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยาชัยภูมิ
1036100164โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นชัยภูมิ
1036100168หนองกกสามัคคีชัยภูมิ
1036100175โรงเรียนหัวสระวิทยาชัยภูมิ
1036100176โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ชัยภูมิ
1036100177โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)ชัยภูมิ
1036100181โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)ชัยภูมิ
1036100184โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ชัยภูมิ
1036100185โรงเรียนปากจาบวิทยาชัยภูมิ
1036100191บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ชัยภูมิ
1036100201โรงเรียนบ้านห้วยเกตุชัยภูมิ
1036100207โรงเรียนบ้านโคกไคชัยภูมิ
1036100213โรงเรียนบ้านวังอ้ายคงชัยภูมิ
1036100214โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหชัยภูมิ
1036100215โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ชัยภูมิ
1036100217โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยภูมิ
1036100224โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยาชัยภูมิ
1036100227โรงเรียนบ้านศิลาทองชัยภูมิ
1036100232บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวานชัยภูมิ
1036100233โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ชัยภูมิ
1036100234โรงเรียนบ้านวังตาท้าวชัยภูมิ
1036100241โรงเรียนหินฝนวิทยาคมชัยภูมิ
1036100251โรงเรียนบ้านละหานค่ายชัยภูมิ
1036100252โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ชัยภูมิ
1036100253โรงเรียนบ้านหนองจานชัยภูมิ
1036100254โรงเรียนบ้านหนองโจดชัยภูมิ
1036100255โรงเรียนบ้านโคกสะอาดชัยภูมิ
1036100258โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ชัยภูมิ
1036100259โรงเรียนบ้านดอนกอกชัยภูมิ
1036100269โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยเเย้ชัยภูมิ
1036100275โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้าชัยภูมิ
1036100278ร.ร.บ้านต้อนชัยภูมิ
1036100282โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ชัยภูมิ
1036100283โรงเรียนบ้านกุดไผ่ชัยภูมิ
1036100285โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่นชัยภูมิ
1036100288โรงเรียนบ้านโนนเปลือยชัยภูมิ
1036100289โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรงชัยภูมิ
1036100294บ้านค่ายหางเรียงชัยภูมิ
1036100295โรงเรียนบ้านวังปลาฝาชัยภูมิ
1036100298โรงเรียนบ้านกุดหูลิงชัยภูมิ
1036100302โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ชัยภูมิ
1036100304โรงเรียนท่าแกวิทยากรชัยภูมิ
1036100305โรงเรียนบ้านสงแคนชัยภูมิ
1036100308โรงเรียนบ้านวังกำแพงชัยภูมิ
1036100309บ้านหนองกระทุ่มชัยภูมิ
1036100311โรงเรียนบ้านซับปลากั้งชัยภูมิ
1036100313บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ชัยภูมิ
1036100317โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงชัยภูมิ
1036100318โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ชัยภูมิ
1036100319โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินชัยภูมิ
1036100323ชุมชนบ้านหนองบัวแดงชัยภูมิ
1036100326โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนาชัยภูมิ
1036100333โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อชัยภูมิ
1036100335โรงเรียนบ้านหนองสะแกชัยภูมิ
1036100338โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงชัยภูมิ
1036100341โรงเรียนบ้านนารีชัยภูมิ
1036100357บ้านห้วยหันชัยภูมิ
1036100359โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่างชัยภูมิ
1036100362โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดนชัยภูมิ
1036100363โรงเรียนบ้านโนนสะอาดชัยภูมิ
1036100367ราษฎร์บำรุงชัยภูมิ
1036100368ศรีสว่างสามัคคีชัยภูมิ
1036100371โรงเรียนบ้านหัวนาคำชัยภูมิ
1036100372โรงเรียนบ้านโนนลานชัยภูมิ
1036100374โรงเรียนบ้านหนองไหชัยภูมิ
1036100377โรงเรียนศรีแก้งคร้อชัยภูมิ
1036100378โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยาชัยภูมิ
1036100381โรงเรียนบ้านหนองไฮชัยภูมิ
1036100384โรงเรียนบ้านหลุบคาชัยภูมิ
1036100385โรงเรียนบ้านภูดินหินกองชัยภูมิ
1036100386โรงเรียนบ้านเลิงทุ่มชัยภูมิ
1036100387โรงเรียนบ้านโคกไพรวันชัยภูมิ
1036100394บ้านแก้ง-โนนส้มกบชัยภูมิ
1036100395บ้านโคกสูง-วังศิลาชัยภูมิ
1036100397โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ชัยภูมิ
1036100400โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มชัยภูมิ
1036100403โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมชัยภูมิ
1036100404โรงเรียนบ้านนกเขาทองชัยภูมิ
1036100410โรงเรียนบ้านหนองแวงชัยภูมิ
1036100411โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ชัยภูมิ
1036100417โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ชัยภูมิ
1036100422โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นชัยภูมิ
1036100423โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ชัยภูมิ
1036100428โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวานชัยภูมิ
1036100430โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียนชัยภูมิ
1036100431บ้านทุ่งคำหลวงชัยภูมิ
1036100434โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ชัยภูมิ
1036100438โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ชัยภูมิ
1036100440โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ชัยภูมิ
1036100442โรงเรียนบ้านหนองโนน้อยชัยภูมิ
1036100449บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)ชัยภูมิ
1036100450บ้านนามนชัยภูมิ
1036100454โรงเรียนบ้านนาโจดชัยภูมิ
1036100457โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)ชัยภูมิ
1036100458โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาวชัยภูมิ
1036100463โรงเรียนบ้านโสกมูลนาคชัยภูมิ
1036100466โรงเรียนบ้านฝายชัยภูมิ
1036100469บ้านลำชีชัยภูมิ
1036100471โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ชัยภูมิ
1036100473ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
1036100475บ้านหนองไฮโคกสง่าชัยภูมิ
1036100481โรงเรียนบ้านโนนคูณชัยภูมิ
1036100482โรงเรียนบ้านนาดีชัยภูมิ
1036100484โรงเรียนบ้านหนองบัวชัยภูมิ
1036100488โรงเรียนโคกสะอาดศึกษาชัยภูมิ
1036100493โรงเรียนไตรมิตรพิทยาชัยภูมิ
1036100497โรงเรียนบ้านนายมชัยภูมิ
1036100500บ้านวังหินชัยภูมิ
1036100502ชัยชุมพลวิทยาชัยภูมิ
1036100505โรงเรียนบ้านหนองเรือชัยภูมิ
1036100509โรงเรียนบ้านโนนสะอาดชัยภูมิ
1036100512โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ชัยภูมิ
1036100516โรงเรียนบ้านโนนดินแดงชัยภูมิ
1036100529โรงเรียนบ้านสวนอ้อยชัยภูมิ
1036100534โรงเรียนบ้านดอนจำปาชัยภูมิ
1036100535โรงเรียนบ้านหนองคันชัยภูมิ
1036100536โรงเรียนบ้านธาตุชัยภูมิ
1036100543ดรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคีชัยภูมิ
1036100544โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมชัยภูมิ
1036100547โรงเรียนบ้านฉนวนชัยภูมิ
1036100548โรงเรียนบ้านหนองขามชัยภูมิ
1036100551โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนชัยภูมิ
1036100555โรงเรียนเนรมิตศึกษาชัยภูมิ
1036100558โรงเรียนบ้านโนนสาทรชัยภูมิ
1036100559โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ชัยภูมิ
1036100563โรงเรียนบ้านกุดโคลนชัยภูมิ
1036100571โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ชัยภูมิ
1036100572บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ชัยภูมิ
1036100573โรงเรียนบ้านนาหัวแรดชัยภูมิ
1036100575โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็กชัยภูมิ
1036100576โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยาชัยภูมิ
1036100580หนองเบนประภากรชัยภูมิ
1036100581บ้านหนองคอนไทยชัยภูมิ
1036100583โรงเรียนบ้านสีปลาดชัยภูมิ
1036100586โรงเรียนบ้านกุดหัวช้างชัยภูมิ
1036100587ม่วงราษฎร์สามัคคีชัยภูมิ
1036100588โรงเรียนบ้านคอนสารชัยภูมิ
1036100589โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัวชัยภูมิ
1036100591โรงเรียนบ้านคลองบอนชัยภูมิ
1036100600บ้านน้ำพุหินลาดชัยภูมิ
1036100602โรงเรียนบ้านห้วยไหชัยภูมิ
1036100604โรงเรียนบ้านห้วยทรายทองชัยภูมิ
1036100606โรงเรียนบ้านโนนหัวนาชัยภูมิ
1036100607โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)ชัยภูมิ
1036100608บ้านน้ำทิพย์ชัยภูมิ
1036100611โรงเรียนชุมชนห้วยยางชัยภูมิ
1036100612บ้านหนองหล่มคลองเตยชัยภูมิ
1036100613โรงเรียนบ้านโนนเพิ่มชัยภูมิ
1036100615โรงเรียนบ้านป่าว่านสาขามอตาเจ๊กชัยภูมิ
1036100617โรงเรียนบ้านดอนอุดมชัยภูมิ
1036100621โรงเรียนบ้านโนนคูณชัยภูมิ
1036100622โรงเรียนบ้านโสกมะตูมชัยภูมิ
1036100626โรงเรียนบ้านดงกลางชัยภูมิ
1036100628บ้านโนนสง่าชัยภูมิ
1036100633โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีชัยภูมิ
1036100634โรงเรียนบ้านหนองแต้ชัยภูมิ
1036100638บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)ชัยภูมิ
1036100649โรงเรียนบ้านฉนวนชัยภูมิ
1036100652โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)ชัยภูมิ
1036100653โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลาชัยภูมิ
1036100654โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ชัยภูมิ
1036100657โรงเรียนบ้านซับสีทองชัยภูมิ
1036100659โรงเรียนบ้านห้วยผักหนามชัยภูมิ
1036100661โรงเรียนบ้านหนองแวงชัยภูมิ
1036100662บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ชัยภูมิ
1036100663โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยาชัยภูมิ
1036100664โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาชัยภูมิ
1036100665โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีชัยภูมิ
1036100668บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)ชัยภูมิ
1036100669โรงเรียนบ้านพีพวยชัยภูมิ
1036100672บึงมะนาววิทยาชัยภูมิ
1036100673โรงเรียนบ้านจมื่นชัยภูมิ
1036100676บ้านนาสีดาชัยภูมิ
1036100684โรงเรียนบ้านขามป้อมชัยภูมิ
1036100685โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)ชัยภูมิ
1036100686โรงเรียนบ้านโนนเขวาชัยภูมิ
1036100689โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮชัยภูมิ
1036100691โรงเรียนบ้านกลางชัยภูมิ
1036100692โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซชัยภูมิ
1036100693โรงเรียนบ้านหนองโพนงามชัยภูมิ
1036100695โรงเรียนบ้านสารจอดชัยภูมิ
1036100696โรงเรียนบ้านวังม่วงชัยภูมิ
1036100698โรงเรียนบ้านทิกแล้งชัยภูมิ
1036100702บ้านนาระยะพัฒนาชัยภูมิ
1036100703โรงเรียนบ้านเจาทองชัยภูมิ
1036100704โรงเรียนบ้านโนนม่วงชัยภูมิ
1036100707โรงเรียนบ้านห้วยร่วมชัยภูมิ
1036100708โรงเรียนสหประชาสรรชัยภูมิ
1036100709โรงเรียนบ้านซับชมภูชัยภูมิ
1036100712โรงเรียนบ้านนาอุดมชัยภูมิ
1036100717โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทรชัยภูมิ
1036100718โรงเรียนบ้านโนนผักหวานชัยภูมิ
1036100729บ้านหนองตอชัยภูมิ
1036100730โรงเรียนดอนเปล้าศึกษาชัยภูมิ
1036100735โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนาชัยภูมิ
1036100740โรงเรียนบ้านท่ากูบชัยภูมิ
1036100742โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นชัยภูมิ
1036100744โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนชัยภูมิ
1036100746โรงเรียนบ้านวังกุงชัยภูมิ
1036100751โรงเรียนบ้านซับเจริญสุขชัยภูมิ
1036100752โรงเรียนบ้านวังพงชัยภูมิ
1036100758โรงเรียนสตรีชัยภูมิชัยภูมิ
1036100759โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาชัยภูมิ
1036100764โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิชัยภูมิ
1036100765โรงเรียนบ้านหนองบัวชัยภูมิ
1036100767โรงเรียนชีลองวิทยาชัยภูมิ
1036100768โรงเรียยนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ
1036100769โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนชัยภูมิ
1036100772โรงเรียนคอนสวรรค์ชัยภูมิ
1036100773สามหมอวิทยาชัยภูมิ
1036100774โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาชัยภูมิ
1036100775โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยชัยภูมิ
1036100782โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกชัยภูมิ
1036100783โรงเรียนคูเมืองวิทยาชัยภูมิ
1036100785โ่รงเรียนหนองบัวบานวิทยาชัยภูมิ
1036100790โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมชัยภูมิ
1036100791โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ชัยภูมิ
1036100795โรงเรียนเทพสถิตวิทยาชัยภูมิ
1036100817โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาชัยภูมิ
1036100818โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมชัยภูมิ
1036189008ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ
1336016101วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิชัยภูมิ
1361000579หนองเบนประภากรชัยภูมิ
136100310โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่าชัยภูมิ
36020222โรงเรียนบ้านซำมูลนากชัยภูมิ
36020223โรงเรียนบ้านหนองสามขาชัยภูมิ
3602100649โรงเรียนบ้านฉนวนชัยภูมิ