assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0โรงเรียนบ้านดอนเงินอุดรธานี
0417705037โรงเรียนบ้านหนองหว้าอุดรธานี
1014010149โรงเรียนบ้านโคกผักหอมอุดรธานี
1041010018โรงเรียนบ้านอีหลุ่งอุดรธานี
1041010041โรงเรียนบ้านนาแองอุดรธานี
1041010048โรงเรียนบ้านหนองโสกดาวอุดรธานี
1041010050โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67อุดรธานี
1041010056โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)อุดรธานี
1041010062บ้านตาดอุดรธานี
1041010078โรงเรียนบ้านหนองคอนแสนอุดรธานี
1041010129โรงเรียนบ้านโคกหนองแซงอุดรธานี
1041010182โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันอุดรธานี
1041010193โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินอุดรธานี
1041010220โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)อุดรธานี
1041012001โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลอุดรธานี
1041020008โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางอุดรธานี
1041020040โรงเรียนบ้านกงพานอุดรธานี
1041020056โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีอุดรธานี
1041020059โรงเรียนบ้านหนองแดงอุดรธานี
1041020102โรงเรียนบ้านหนองกุงอุดรธานี
1041020106บานป่าไม้โนนสวรรค์อุดรธานี
1041020119โรงเรียนบ้านกนองกุงปาวอุดรธานี
1041020147โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษาอุดรธานี
1041020152บ้านคำยางอุดรธานี
1041020158โรงเรียนบ้านผาทองอุดรธานี
1041020179โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางอุดรธานี
1041020184โรงเรียนบ้านท่ายมอุดรธานี
1041020185บ้านแสงสว่างอุดรธานี
1041020191โรงเรียนบ้านนาม่วงอุดรธานี
1041020204โรงเรียนบ้านโพนทองอุดรธานี
1041030030โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาอุดรธานี
1041030039บ้านโพนงามอุดรธานี
1041030073โรงเรียนบ้านเชียงงามอุดรธานี
1041030088โรงเรียนบ้านช้างอุดรธานี
1041030134โรงเรียนบ้านนาคำวังอุดรธานี
1041030141เหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์อุดรธานี
1041030148โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์อุดรธานี
1041030172โรงเรียนบ้านปากดงอุดรธานี
1041030182โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์อุดรธานี
1041030212โรงเรียนบ้านหัวหนองอุดรธานี
1041040114บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐอุดรธานี
1041040133โรงเรียนบ้านสวัสดีอุดรธานี
1041189062ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีอุดรธานี
104130142โรงเรียนบ้านดงยางอุดรธานี
1041680001โรงเรียนบ้านหมากแข้งอุดรธานี
1041680004โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไลอุดรธานี
1041680005โรงเรียนบ้านดอนอุดม (เนยอุปถัมภ์)อุดรธานี
1041680007โรงเรียนบ้านหนองตูมอุดรธานี
1041680015โรงเรียนบ้านหนองบัวอุดรธานี
1041680016ร.ร.บ้านหนองตุอุดรธานี
1041680018โรงเรียนบ้านหนองเหล็กอุดรธานี
1041680021โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีอุดรธานี
1041680029โรงเรียนชุมชนสามพร้าวอุดรธานี
10416800300โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำอุดรธานี
1041680036โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองอุดรธานี
1041680039โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกอุดรธานี
1041680041โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรมอุดรธานี
1041680046โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3อุดรธานี
10416800472โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5อุดรธานี
1041680050บ้านนิคมพัฒนาอุดรธานี
1041680052โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์อุดรธานี
1041680061โรงเรียนหนองไฮวิทยาอุดรธานี
1041680065โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังอุดรธานี
1041680066โรงเรียนมิตรภาพ 6อุดรธานี
1041680067โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่ออุดรธานี
1041680072โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อยอุดรธานี
1041680074โรงเรียนบ้านนาคำหลวงอุดรธานี
1041680075โรงเรียนบ้านงอยเลิงทองอุดรธานี
1041680081โรงเรียนบ้านหัวบึงอุดรธานี
1041680088โรงเรียนบ้านเชียงพังอุดรธานี
1041680090บ้านนาทามอุดรธานี
1041680092โรงเรียนบ้านหนองตะไก้อุดรธานี
1041680093โรงเรียนบ้านแม่นนท์อุดรธานี
1041680094โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินอุดรธานี
1041680101โรงเรียนบ้านหนองนาคำอุดรธานี
1041680112โรงเรียนบ้านจำปาอุดรธานี
1041680114โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนอุดรธานี
1041680117โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มอุดรธานี
1041680129โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟอุดรธานี
1041680134โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานอุดรธานี
1041680135โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่อุดรธานี
1041680136โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนอุดรธานี
1041680140โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบอุดรธานี
1041680141โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์อุดรธานี
1041680142โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญอุดรธานี
1041680145โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็กอุดรธานี
1041680146โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงอุดรธานี
1041680147โรงเรียนบ้านสี่แจอุดรธานี
1041680154โรงเรียนบ้านนกะขาอุดรธานี
1041680155บ้านเหล่าแชแลหนองแวงอุดรธานี
1041680159โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อยอุดรธานี
1041680162โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำอุดรธานี
1041680163โรงเรียนบ้านสวนมอนคำอุดรธานี
1041680165โรงเรียนบ้านคำไผ่อุดรธานี
1041680168โรงเรียนบ้านนาแบกอุดรธานี
1041680169โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง”อุดรธานี
1041680172โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงอุดรธานี
1041680173โรงเรียนบ้านกุดจิกอุดรธานี
1041680176โรงเรียนบ้านโนนสิมมาอุดรธานี
1041680179โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรมอุดรธานี
1041680185โรงเรียนบ้านพันดอนอุดรธานี
1041680186โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)อุดรธานี
1041680188โรงเรียนบ้านตูมอุดรธานี
1041680190โรงเรียนบ้านดอนแก้วอุดรธานี
1041680205โรงเรียนบ้านหนองแวงอุดรธานี
1041680212บ้านจำปาทองอุดรธานี
1041680218โรงเรียนบ้านเจริญสุขอุดรธานี
1041680224โรงเรียนบ้านนาโฮงอุดรธานี
1041680225โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญอุดรธานี
1041680227โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธอุดรธานี
1041680231โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนาอุดรธานี
1041680234โรงเรียนบ้านดงดาราอุดรธานี
1041680236โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติอุดรธานี
1041680238โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์อุดรธานี
1041680240โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลางอุดรธานี
1041680244โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัยอุดรธานี
1041680247โรงเรียนบ้านชัยอุดรธานี
1041680250บ้านกล้วยอุดรธานี
1041680251โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอุดรธานี
1041680253โรงเรียนค้อเขียวโนนศรีทองประชานุกูลอุดรธานี
1041680255โรงเรียนบ้านหัวดงยางอุดรธานี
1041680256โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็กอุดรธานี
1041680257โรงเรียนบ้านนาดีอุดรธานี
1041680258โรงเรียนบ้านดงวัฒนาอุดรธานี
1041680260โรงเรียนบ้านปอพานอุดรธานี
1041680261โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์อุดรธานี
1041680262โรงเรียนบ้านจันทน์อุดรธานี
1041680273โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์อุดรธานี
1041680275โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์อุดรธานี
1041680276โรงเรียนบ้านวังคางฮูงอุดรธานี
1041680280ดรงเรียนบ้านหนองลาดอุดรธานี
1041680281โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมืองอุดรธานี
1041680282โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัยอุดรธานี
1041680283โรงเรียนบ้านนามั่งอุดรธานี
1041680290โรงเรียนบ้านปากดงอุดรธานี
1041680292โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์อุดรธานี
1041680293โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคีอุดรธานี
1041680367โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลอุดรธานี
1041680368โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุอุดรธานี
1041680369โรงเรียนบ้านนาสีนวลอุดรธานี
1041680370โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันอุดรธานี
1041680371โรงเรียนบ้านโคกกลางอุดรธานี
1041680377โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยาอุดรธานี
1041680380โรงเรียนบ้านดอนแก้วอุดรธานี
1041680383โรงเรียนสุมเส้าวิทยาอุดรธานี
1041680384โรงเรียนบ้านดงปออุดรธานี
1041680385ชุมชนบ้านธาตุอุดรธานี
1041680386โรงเรียนบ้านแพงศรีอุดรธานี
1041680390โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาอุดรธานี
1041680392บ้านนาทรายนาม่วงอุดรธานี
1041680394โรงเรียนบ้านทอนดอนยาวอุดรธานี
1041680401โรงเรียนบ้านนาดีอุดรธานี
1041680421โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญอุดรธานี
1041680422โรงเรียนบ้านโคกสว่างอุดรธานี
1041680423โรงเรียนบ้านเตาไหอุดรธานี
1041680425โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญอุดรธานี
1041680432โรงเรียนบ้านหนองบ่อ อุดรธานี
1041680433บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญอุดรธานี
1041680439โรงเรียนบ้านกอกอุดรธานี
1041680440โรงเรียนบ้านห้วยวังปลาอุดรธานี
1041680449โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนอุดรธานี
1041680450โรงเรียนบ้านคำม่วงอุดรธานี
1041680451โรงเรียนบ้านโคกก่องอุดรธานี
1041680454โรงเรียนบ้านกุดนาค้ออุดรธานี
1041680459โรงเรียนบ้านสามขาอุดรธานี
1041680474โรงเรียนบ้านโคกล่ามอุดรธานี
1041680476โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินอุดรธานี
1041680489โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซออุดรธานี
1041680493โรงเรียนชุมชนหนองแสงอุดรธานี
1041680494โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณอุดรธานี
1041680496โรงเรียนบ้านหนองบัวบานอุดรธานี
1041680497โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ1อุดรธานี
10416805001041680500อุดรธานี
1041680504โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนอุดรธานี
1041680507โรงเรียนบ้านโสกหมูอุดรธานี
1041680510โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงอุดรธานี
1041680511โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมอุดรธานี
1041680514โรงเรียนบ้านหนองงิ้วอุดรธานี
1041680515โรงเรียนบ้านดงโพนยออุดรธานี
1041680517โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกอุดรธานี
1041680518โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กอุดรธานี
1041680521โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้อุดรธานี
1041680524บ้านหนองนกทาอุดรธานี
1041680526โรวเรียนบ้านคำอ้ออุดรธานี
1041680527โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)อุดรธานี
1041680534โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลาอุดรธานี
1041680535โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อนอุดรธานี
1041680539โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์อุดรธานี
1041680540โรงเรียนบ้านดงวังพังอุดรธานี
1041680541โรงเรียนบ้านดอนนางคำอุดรธานี
1041680544โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกอุดรธานี
1041680546โรงเรียนบ้านวังฮางอุดรธานี
1041680547โรงเรียนบ้านนาเยียอุดรธานี
1041680549โรงเรียนบ้านหงษาวดีอุดรธานี
1041680551โรงเรียนบ้านป่าก้าวอุดรธานี
1041680555บ้านหนองกุงดอนบากอุดรธานี
1041680557โรงเรียนบ้านนาฮังอุดรธานี
1041680558โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลอุดรธานี
1041680559โรงเรียนบ้านหนองบัวอุดรธานี
1041680562โรงเรียนบ้านดงคำอุดรธานี
1041680563โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดีอุดรธานี
1041680566โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยวอุดรธานี
1041680567โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรีอุดรธานี
1041680569โรงเรียนบ้านพังงูอุดรธานี
1041680570โรงเรียนบ้านขาวัวอุดรธานี
1041680571โรงเรียนบ้านพังซ่อนอุดรธานี
1041680572โรงเรียนบ้านเรืองชัยอุดรธานี
1041680573โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงามอุดรธานี
1041680578โรงเรียนบ้านขอนยูงอุดรธานี
1041680624โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยงอุดรธานี
1041680629โรงเรียนบ้านโคกล่ามอุดรธานี
1041680635โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญอุดรธานี
1041680640โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญอุดรธานี
1041680641โนนจำปาประชาสรรรค์อุดรธานี
1041680647โรงเรียนบ้านโคกสง่าอุดรธานี
1041680648โรงเรียนบ้านม่วงดงอุดรธานี
1041680653โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยาอุดรธานี
1041680655บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)อุดรธานี
1041680663บ้านนาน้ำชุ่มอุดรธานี
1041680669โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาอุดรธานี
1041680673 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดอุดรธานี
1041680676โรงเรียนดงง่ามนางามอุดรธานี
1041680679โรงเรียนอนุบาลวังสามหมออุดรธานี
1041680680โรงเรียนหาญใจพิทยาคมอุดรธานี
1041680683โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้าอุดรธานี
1041680689โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรอุดรธานี
1041680690โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อยอุดรธานี
1041680693โรงเรียนบ้านดงกลางอุดรธานี
1041680698คำไฮพิทยาคมอุดรธานี
1041680700โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนอุดรธานี
1041680701บ้านท่าช่วงอุดรธานี
1041680702โรงเรียนชุมชนกุดค้าอุดรธานี
1041680703โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอุดรธานี
1041680708โรงเรียน​บ้านโพธิ์​เหล่า​วิชา​คำ​สีดา​อุดรธานี
1041680711โรงเรียนบ้านนาทมอุดรธานี
1041680715อนุบาลไชยวานอุดรธานี
1041680716เพียปู่หนองเรืออุดรธานี
1041680722โรงเรียนบ้านหนองหลักอุดรธานี
1041680724โรงเรียนบ้านนาปู-นากลางอุดรธานี
1041680729โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรอุดรธานี
1041680736โรงเรียนบ้านดงพัฒนาอุดรธานี
1041680738โรงเรียนอนุบาลหนองแสงอุดรธานี
1041680741บ้านหนองประเสริฐอุดรธานี
1041680743โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำอุดรธานี
1041680746โรงเรียนบ้านหนองแสงอุดรธานี
1041680749โรงเรียนบ้านหนองบัวอุดรธานี
1041680751โรงเรียนบ้านนาฝายอุดรธานี
1041680752โรงเรียนบ้านทับไฮอุดรธานี
1041680755โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยางอุดรธานี
1041680774โรงเรียนบ้านโพธิ์อุดรธานี
1041680778โรงเรียนบ้านไทยอุดรธานี
1041680781โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขืองอุดรธานี
1041680785บ้านดอนม่วงอุดรธานี
1041680788โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยอุดรธานี
1041680799โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยอุดรธานี
1041680802โรงเรียนบ้านซำป่าหันอุดรธานี
1041680804โรงเรียนบ้านค้อดอนแคนอุดรธานี
1041680806โรงเรียนบ้านอุ่มจานอุดรธานี
1041680808โรงเรียนบ้านเมืองปังอุดรธานี
1041680812โรงเรียนบ้านโนนสาอุดรธานี
1041680814โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนาอุดรธานี
1041680817บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าวอุดรธานี
1041680823โรงเรียนสตรีราชินูทิศอุดรธานี
1041680824โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานี
1041680826อุดรธรรมานุสรณ์อุดรธานี
1041680828อุดรพิชัยรักษ์พิทยาอุดรธานี
1041680831สามพร้าววิทยาอุดรธานี
1041680833โรงเรียนอุดรพัฒนาการอุดรธานี
1041680837โรงเรียนราชินูทิศ 2อุดรธานี
1041680839โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์อุดรธานี
1041680840ภูพานวิทยาอุดรธานี
1041680844โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมอุดรธานี
1041680845โรงเรียนกุมภวาปีอุดรธานี
1041680846โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารอุดรธานี
10416808523บ้ๅานเม็กดงเรืองอุดรธานี
1041680858โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารอุดรธานี
1041680859โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาอุดรธานี
1041680861โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษาอุดรธานี
1041680862โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมอุดรธานี
1041680865โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารอุดรธานี
1041680868โรงเรียนบ้านดุงวิทยาอุดรธานี
1041680869โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารอุดรธานี
1041680877โรงเรียนภูพระบาทวิทยาอุดรธานี
1041680880โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารอุดรธานี
1041680884โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารอุดรธานี
1041680885สร้างคอมวิทยาอุดรธานี
1041680886ยิ่งยวดพิทยานุกูลอุดรธานี
1041680887หนองแสงวิทยศึกษาอุดรธานี
1041680888โรงเรียนยูงทองพิทยาคมอุดรธานี
1046180458โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งอุดรธานี
1141100027โรงเรียนวิสุทธิวงศ์อุดรธานี
1141100102มหาไถ่ศึกษาอุดรธานีอุดรธานี
1241040000กศน.อำเภอกุมภวาปีอุดรธานี
124106000กศน.อำเภอหนองหานอุดรธานี
1241070000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งฝนอุดรธานี
1241090000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีธาตุอุดรธานี
1241100000กศน.อำเภอวังสามหมออุดรธานี
1241190000กศน.อำเภอเพ็ญอุดรธานี
1241200000กศน.อำเภอสร้างคอมอุดรธานี
1241210000กศน.อำเภอหนองแสงอุดรธานี
1241220000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูงอุดรธานี
1241230000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
1241240000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกู่แก้วอุดรธานี
41010180โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองอุดรธานี
41020010โรงเรียนบ้านเดียมอุดรธานี
41020146โรงเรียนบ้านนาแกอุดรธานี
7241242419รร.ตชด.ไปรษณีย์ไทย(บ้านห้วยหมากหล่ำ)อุดรธานี