assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0046100051โรงเรียนวัดเวฬุวันกาฬสินธุ์
1046010033หามแหโพนทองวิทยาคมกาฬสินธุ์
1046010047รร.ชุมชนหนองสอวิทยาคารกาฬสินธุ์
1046010061โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนากาฬสินธุ์
1046010062โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยากาฬสินธุ์
1046010082โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมกาฬสินธุ์
1046010105โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์กาฬสินธุ์
1046010118เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์กาฬสินธุ์
1046010124โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกาฬสินธุ์
1046010134สหัสขันธ์วิทยาคมกาฬสินธุ์
1046010139โนนเมืองประชานุเคราะห์กาฬสินธุ์
1046010141โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
1046010162โรงเรียนโคกกลางวิทยากาฬสินธุ์
1046010165บ้านท่างาม สาขาที่1บ้านดานเม็กกาฬสินธุ์
1046010167โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนากาฬสินธุ์
1046010185โรงเรียนหนองแวงแสนกาฬสินธุ์
1046010187โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์กาฬสินธุ์
1046010191หนองพอกวิทยายนกาฬสินธุ์
1046010193โรงเรียนสายป่าแดงวิทยากาฬสินธุ์
104601090โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาภูเงินกาฬสินธุ์
1046020141ปากน้ำราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
1046030002หามแหโพนทองวิทยาคมกาฬสินธุ์
1046030004โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีกาฬสินธุ์
1046030007โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมกาฬสินธุ์
1046030008โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากาฬสินธุ์
1046030009โรงเรียนบ้านคำเม็กกาฬสินธุ์
1046030010โรงเรียนบ้านโคกกว้างกาฬสินธุ์
1046030015โนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกาฬสินธุ์
1046030016ปลาเค้าวิทยาคารกาฬสินธุ์
1046030018บ้าหนองม่วงกาฬสินธุ์
1046030019โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์กาฬสินธุ์
1046030021โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7กาฬสินธุ์
1046030022โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยากาฬสินธุ์
1046030023โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกาฬสินธุ์
1046030024โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์กาฬสินธุ์
1046030026โรงเรียนหนองหัวช้างกาฬสินธุ์
1046030027คำปลาฝาดนนชัยกาฬสินธุ์
1046030028โรงเรียนบ้านห้วยแสงกาฬสินธุ์
1046030030หนองแวงเหนือกาฬสินธุ์
1046030031โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์กาฬสินธุ์
1046030033โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์กาฬสินธุ์
1046030035โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์กาฬสินธุ์
1046030036โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุงกาฬสินธุ์
1046030037รร.ท่าไคร้สามัคคีกาฬสินธุ์
1046030041ดงน้อยสงเคราะห์กาฬสินธุ์
1046030043เหล่าสูงวิทยากาฬสินธุ์
1046030044กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์กาฬสินธุ์
1046030045บ้านเหล่าค้อกาฬสินธุ์
1046030046โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมกาฬสินธุ์
1046030048โรงเรียนบ้านดอนสนวนกาฬสินธุ์
1046030052คอนเรียบอนุกูลกาฬสินธุ์
1046030053โรงเรียนท่าแสงวิทยายนกาฬสินธุ์
1046030054โรงเรียนดงเมืองวิทยาคารกาฬสินธุ์
1046030056วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์กาฬสินธุ์
1046030060โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคารกาฬสินธุ์
1046030062โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
1046030069โรงเรียนนาโกวิทยากาฬสินธุ์
1046030070โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
1046030071โรงเรียนนาโกวิทยากาฬสินธุ์
1046030072โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยากาฬสินธุ์
1046030073โรงเรียนหนองแวงประชานุกูลกาฬสินธุ์
1046030087บ้านดงอัคคะประชาสามัคคีกาฬสินธุ์
1046030098โรงเรียนดงบังวิทยากาฬสินธุ์
1046030109โรงเรียนหัวขวาวิทยากาฬสินธุ์
1046030134โรงเรียนบ้านหนองขามกาฬสินธุ์
1046030140โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
1046030142น้ำจั้นราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
1046030143โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยากาฬสินธุ์
1046030144ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคารกาฬสินธุ์
1046030147สมเด็จประชานุเคราะห์กาฬสินธุ์
1046030148โรงเรียนเสมาสามัคคีกาฬสินธุ์
1046030149โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีกาฬสินธุ์
1046030150โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยากาฬสินธุ์
1046030151สงยางสงเปลือยวิทยาคมกาฬสินธุ์
1046030155โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
1046030159โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคารกาฬสินธุ์
1046030160โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากาฬสินธุ์
1046030161หนองตุวิทยากาฬสินธุ์
1046030163โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กาฬสินธุ์
1046030164โรงเรียนคำบงพิทยาคมกาฬสินธุ์
1046030166โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกาฬสินธุ์
1046030167โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุงกาฬสินธุ์
1046030168โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
1046030170โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กาฬสินธุ์
1046030171โรงเรียนโนนไฮหนองอึกุ้มวิทยากาฬสินธุ์
1046030172โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนกาฬสินธุ์
1046030173โรงเรียน​ด่าน​เหนือ​หนองไผ่​สงเคราะห์​กาฬสินธุ์
1046030174โรงเรียนนามลวิทยาคารกาฬสินธุ์
1046030179คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์กาฬสินธุ์
1046030184คำแคนวิทยากาฬสินธุ์
1046030185โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์กาฬสินธุ์
1046030187ชุมชนแก้งคำวิทยากาฬสินธุ์
1046030189โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากาฬสินธุ์
1046030190โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยากาฬสินธุ์
1046030191ชุมชนนามะเขือวิทยากาฬสินธุ์
1046030192โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากาฬสินธุ์
1046030193โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกาฬสินธุ์
1046030194โรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกาฬสินธุ์
1046030195โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)กาฬสินธุ์
1046030198นามนราษฎร์นุเคราะห์กาฬสินธุ์
1046030204โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกาฬสินธุ์
1046030205โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคีกาฬสินธุ์
1046030207โรงเรียนบ้านแกวิทยายนกาฬสินธุ์
1046030208โรงเรียนโคกก่องวิทยากาฬสินธุ์
1046030210โรงเรียนนาคูณวิทยากาฬสินธุ์
1046030212โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกาฬสินธุ์
1046030213โรงเรียนสิงห์สะอาดกาฬสินธุ์
1046030215โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยากาฬสินธุ์
1046030216โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)กาฬสินธุ์
1046030218โรงเรียนบ้านกกตาลกาฬสินธุ์
1046030220โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)กาฬสินธุ์
1046030231โรงเรียนบ้านวังมนกาฬสินธุ์
1046030235นาไคร้ประชาสรรค์กาฬสินธุ์
1046030237โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์กาฬสินธุ์
1046030241บ้านนาเหนือกาฬสินธุ์
1046030246โรงเรียนบ้านคำป่าหว้านกาฬสินธุ์
1046030251หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์กาฬสินธุ์
1046030256โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคีกาฬสินธุ์
1046030259โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35(คำกั้ง)กาฬสินธุ์
1046030261โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
1046030262โรงเรียนบ้านคุยกาฬสินธุ์
1046030265บ้านแก้งเดื่อกาฬสินธุ์
1046030267เหล่าไฮงามวิทยาสูงกาฬสินธุ์
1046030268โรงเรียนบ้านสวนผึ้งกาฬสินธุ์
1046030269โรงเรียนบ้านหนองเม็กกาฬสินธุ์
1046030270โรงเรียนบ้านโนนยางกาฬสินธุ์
1046030291โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรกาฬสินธุ์
1046030296ชุมชนบ้านบอนวิทยากาฬสินธุ์
1046030301โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากาฬสินธุ์
1046030302โรงเรียนหนองกุงสมเด็จกาฬสินธุ์
1046030307โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุมกาฬสินธุ์
1046030313โรงเรียนบ้านโนนชาดกาฬสินธุ์
1046030314โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกาฬสินธุ์
1046030315บ้านหนองผ้าอ้อมกาฬสินธุ์
1046030321โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากาฬสินธุ์
1046030323โรงเรียนบ้านแก้งกะอามกาฬสินธุ์
1046030324บ้านขมิ้นกาฬสินธุ์
1046030326บ้านคำหม่วยกาฬสินธุ์
1046030329บ้านขมิ้น สาขาภูเงินกาฬสินธุ์
1046030331โรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกาฬสินธุ์
1046030332คำเม็กวิทยากาฬสินธุ์
1046030336โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะกาฬสินธุ์
1046030342โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
1046030343โรงเรียนบ้านนาวีกาฬสินธุ์
1046030391โรงเรียนบ้านคำพิมูลกาฬสินธุ์
1046030394หนองซองแมวผดุงวิทย์กาฬสินธุ์
1046030403โรงเรียนนาทันวิทยากาฬสินธุ์
1046030404โรงเรียนบ้านหนองสระพังกาฬสินธุ์
1046030458โรงเรียนด่านใต้วิทยากาฬสินธุ์
1046030460โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยากาฬสินธุ์
1046030461โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะกาฬสินธุ์
1046030462โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกาฬสินธุ์
1046030464สำเริงวิทยากาฬสินธุ์
1046030465โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์กาฬสินธุ์
1046030466ชุมชนยอดแก่งางเคราะห์กาฬสินธุ์
1046030473โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์กาฬสินธุ์
1046030478โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
1046030483โรงเรียนสงเปลือยวิทยายนกาฬสินธุ์
1046030489โรงเรียนบ้านผึ้งกาฬสินธุ์
1046030493โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2กาฬสินธุ์
1046030504โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วกาฬสินธุ์
1046030505โรงเรีบนบ้านนาคูกาฬสินธุ์
1046030507บ้านนากระเดากาฬสินธุ์
1046030511โรงเรียนบ้านจอมศรีกาฬสินธุ์
1046030512บ้านชาดกาฬสินธุ์
1046030518โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารกาฬสินธุ์
1046030520โรงเรียนบ้านจานกาฬสินธุ์
1046030522โรงเรียนบ้านโนนศาลากาฬสินธุ์
1046030526รัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ) กาฬสินธุ์
1046030530โรงเรียนบ้านกุดแห่กาฬสินธุ์
1046030531โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
1046030532โรงเรียนท่านาจานวิทยากาฬสินธุ์
1046030536โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กาฬสินธุ์
1046030539โรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกาฬสินธุ์
1046030544โรงเรียนบ้านท่างามกาฬสินธุ์
1046030548โรงเรียนกุดครองวิทยาคารกาฬสินธุ์
1046030556แก้งนางราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
1046030559โรงเรียนนาจำปากาฬสินธุ์
1046030563โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศกาฬสินธุ์
1046030593ดอนไทรงามพิทยาคมกาฬสินธุ์
1046030595ธัญญาพัฒกาฬสินธุ์
1046030614โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกาฬสินธุ์
11046030196โป่งเชือกศึกษาสถานกาฬสินธุ์
1146100011โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณกาฬสินธุ์
1146100016โรงเรียนเขาวงวิทยากาฬสินธุ์
1146100019อนุบาลชุลีพรกาฬสินธุ์
1146100029โรงเรียนอนุบาลอุดมพรกาฬสินธุ์
1146100030คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์กาฬสินธุ์
1146100053โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์กาฬสินธุ์
1146100055โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์กาฬสินธุ์
1146100059อนุบาลบงกชเพชรมณีกาฬสินธุ์
1146100062เพชรผ่องพันธุ์วิทยากาฬสินธุ์
1146100065โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษากาฬสินธุ์
1146100069โรงเรียนกิตติรวีกาฬสินธุ์
1146100070โรงเรียนอนุบาลลำปาวกาฬสินธุ์
1246170000กศน.อำเภอดอนจานกาฬสินธุ์
1246220000กศน.อำเภอหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
1346126401วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
1346146401วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
146016101วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
2000400113โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกาฬสินธุ์
3046100101โรงเรียนเมืองสมเด็จกาฬสินธุ์
3046100102นาเชือกวิทยาคมกาฬสินธุ์
3046100103โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์กาฬสินธุ์
3046100104โรงเรียนลำปาววิทยาคมกาฬสินธุ์
3046100105โรงเรียนคลองขามวิทยาคารกาฬสินธุ์
3046100106โรงเรียนคลองขามวิทยาคารกาฬสินธุ์
3046100111โรงเรียนบัวขาวกาฬสินธุ์
3046100112จุมจพงัลงราษฎร์กาฬสินธุ์
3046200101โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์กาฬสินธุ์
3046200201โรงเรียนเทศบาลตำบลร่องคำกาฬสินธุ์
3046503002ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2กาฬสินธุ์
41600072รร.รุ่งรัศมีเดชาวิทย์กาฬสินธุ์
46008001ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46100009อนุบาลบานเย็นกาฬสินธุ์
46100068บานเย็นศึกษากาฬสินธุ์
4610030533โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยากาฬสินธุ์
7046031001ชัยมงคลวิทยากาฬสินธุ์
7046051007โรงเรียนวัดบุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
7046131008โรงเรียนสมเด็จปริยัติกาฬสินธุ์