assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
01053690035โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมอุตรดิตถ์
1053010002โรงเรียนบ้านขุนฝางอุตรดิตถ์
1053010010ชุมชนเมืองปากฝางอุตรดิตถ์
1053010015รร.บ้านห้วยฉลองอุตรดิตถ์
1053010028บ้านเด่นด่านอุตรดิตถ์
1053010033โรงเรียนวัดอรัญญิการามอุตรดิตถ์
1053010037โรงเรียนวัดแม่เฉยอุตรดิตถ์
1053010044วัดวังยางอุตรดิตถ์
1053010109โรงเรียนบ้านชำหนึ่งอุตรดิตถ์
1053010165โรงเรียนวัดดงสระแก้วอุตรดิตถ์
1053010176อนุบาลชุมชนหัวดงอุตรดิตถ์
1053010196บ้านปางวุ้นอุตรดิตถ์
1053010197บ้านผักขวงอุตรดิตถ์
1053010601โรงเรียนบ้านหาดทับยาอุตรดิตถ์
1053012014ลับแลพิทยาคมอุตรดิตถ์
105301690067โรงเรียนบ้านวังดินอุตรดิตถ์
1053020005จริมอนุสรณ์ 2อุตรดิตถ์
1053020006โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4อุตรดิตถ์
1053022003โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมอุตรดิตถ์
105302203โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมอุตรดิตถ์
1053690001โรงเรียนวัดดอยแก้วอุตรดิตถ์
1053690002โรงเรียนบ้านวังถ้ำอุตรดิตถ์
1053690003วัดพระฝางอุตรดิตถ์
1053690005โรงเรียนวัดช่องลมอุตรดิตถ์
1053690008โรงเรียนวัดคุ้งยางอุตรดิตถ์
1053690015โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาอุตรดิตถ์
1053690019บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)อุตรดิตถ์
1053690020บ้านซ่านสามัคคีอุตรดิตถ์
1053690021ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)อุตรดิตถ์
1053690022โรงเรียนบ้านดงช้างดีอุตรดิตถ์
1053690023หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)อุตรดิตถ์
1053690024โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
1053690026บ้านวังโป่งอุตรดิตถ์
1053690027โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)อุตรดิตถ์
1053690030โรงเรียนบ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์)อุตรดิตถ์
1053690032โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
1053690034วัดดอยอุตรดิตถ์
1053690035โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมอุตรดิตถ์
1053690036พิชัยดาบหัก1อุตรดิตถ์
1053690040ร.ร.บ้านงิ้วงามอุตรดิตถ์
1053690045โรงเรียนชุมชนด่านวิทยาอุตรดิตถ์
1053690047โรงเรียนราษฎร์อำนวยอุตรดิตถ์
1053690048โรงเรียนประชาชนอุทิศอุตรดิตถ์
1053690051โรงเรียนบ้านน้ำไคร้อุตรดิตถ์
1053690052โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงอุตรดิตถ์
1053690053โรงเรียนชายเขาวิทยาอุตรดิตถ์
1053690059โรงเรียนวัดคลองนาพงอุตรดิตถ์
1053690061โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสาอุตรดิตถ์
1053690062โรงเรียนบ้านขุนฝางอุตรดิตถ์
1053690066สามัคคีวิทยาอุตรดิตถ์
1053690069โรงเรียนบ้านหาดงิ้วอุตรดิตถ์
1053690070โรงเรียนบ้านวังเเดงอุตรดิตถ์
1053690071โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างอุตรดิตถ์
1053690073โรงเรียนบ้านท่าอวนอุตรดิตถ์
1053690074บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)อุตรดิตถ์
1053690076บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)อุตรดิตถ์
1053690077โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีอุตรดิตถ์
1053690079บ้านข่อยสูงอุตรดิตถ์
1053690082โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)อุตรดิตถ์
1053690084โรงเรียนบ้านเด่นสำโรงอุตรดิตถ์
1053690085โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)อุตรดิตถ์
1053690086โรงเรียนบ้านเด่นสำโรงอุตรดิตถ์
1053690089โรงเรียนบ้านเหล่าอุตรดิตถ์
1053690090บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)อุตรดิตถ์
1053690092โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงค์เคราะห์)อุตรดิตถ์
1053690093วัดบ้านใหม่อุตรดิตถ์
1053690094โรงเรียนบ้านชำทองอุตรดิตถ์
1053690095ร้องประดู่ฯอุตรดิตถ์
1053690096โรงเรียนบ้านหาดสองแควอุตรดิตถ์
1053690101โรงเรียนบ้านย่านดู่อุตรดิตถ์
1053690107นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3อุตรดิตถ์
1053690116โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งอุตรดิตถ์
1053690118โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยาอุตรดิตถ์
1053690126โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1อุตรดิตถ์
1053690128นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์4อุตรดิตถ์
1053690134โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2อุตรดิตถ์
1053690135โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงอุตรดิตถ์
1053690137โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษาอุตรดิตถ์
1053690140โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2อุตรดิตถ์
1053690151บ้านห้วยคอมอุตรดิตถ์
1053690157โรงเรียนบ้านม่วงอุตรดิตถ์
1053690177โรงเรียนบ้านในเมืองอุตรดิตถ์
1053690178โรงเรียนบ้านดอนโพอุตรดิตถ์
1053690180บ้านหน้าพระธาตุอุตรดิตถ์
1053690181โรงเรียนบ้านคลองละวานอุตรดิตถ์
1053690182บ้านหัวค่ายอุตรดิตถ์
1053690183โรงเรียนวัดโรงม้าอุตรดิตถ์
1053690184โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75อุตรดิตถ์
1053690186โรงเรียนบ้านคลองกล้วยอุตรดิตถ์
1053690187บ้านปากคลองอุตรดิตถ์
1053690188บ้านกองโคอุตรดิตถ์
1053690190บ้านท้ายน้ำอุตรดิตถ์
1053690191โรงเรียนบ้านท่าเดื่ออุตรดิตถ์
1053690192บ้านป่าแต้วอุตรดิตถ์
1053690193โรงเรียนบ้านบึงท่ายวนอุตรดิตถ์
1053690194โรงเรียนวัดบ้านเกาะอุตรดิตถ์
1053690198วัดวังผักรุงอุตรดิตถ์
1053690199บ้านดินแดงอุตรดิตถ์
1053690200บ้านเต่าไหเหนืออุตรดิตถ์
1053690201โรงเรียนชุมชนบ้านดงอุตรดิตถ์
1053690202โรงเรียนวัดพญาปันแดนอุตรดิตถ์
1053690203บ้านป่ากะพี้อุตรดิตถ์
1053690204โรงเรียนวัดดอกไม้อุตรดิตถ์
1053690206โรงเรียนบ้านท่ามะปรางอุตรดิตถ์
1053690207โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินอุตรดิตถ์
1053690208บ้านขอมอุตรดิตถ์
1053690209โรงเรียนนาอินวิทยาคมอุตรดิตถ์
1053690210โรงเรียนชุมชนบ้านโคนอุตรดิตถ์
1053690211บ้านคลองกะพั้วอุตรดิตถ์
1053690212แหลมนกเเก้วอุตรดิตถ์
1053690213โรงเรียนบ้านคลองเรียงงามอุตรดิตถ์
1053690214โรงเรียนบ้านฟากบึงอุตรดิตถ์
1053690216โรงเรียนบ้านท่าสักอุตรดิตถ์
1053690217วัดไร่อ้อยอุตรดิตถ์
1053690218บ้านชำสองอุตรดิตถ์
1053690219โรงเรียนบ้านดาราอุตรดิตถ์
1053690220บ้านวังสะโมอุตรดิตถ์
1053690223บ้านชำตกอุตรดิตถ์
1053690225โรงเรียนบ้านนายางอุตรดิตถ์
1053690226บ้านหลักร้อยอุตรดิตถ์
1053690227โรงเรียนบ้านนาอิซางอุตรดิตถ์
1053690229โรงเรียนบ้านหนองกวางอุตรดิตถ์
1053690238โรงเรียนบ้านห้วยลึกอุตรดิตถ์
1053690244โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยอุตรดิตถ์
1053690251บ้านห้วยใต้อุตรดิตถ์
1053690253โรงเรียนวัดใหม่อุตรดิตถ์
1053690257วัดดอนสักอุตรดิตถ์
1053690258วัดน้ำใสอุตรดิตถ์
1053690259โรงเรียนวัดนาทะเลอุตรดิตถ์
1053690260โรงเรียนวัดห้องสูงอุตรดิตถ์
1053690264โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)อุตรดิตถ์
1053690267โรงเรียนบ้านชำผักหนามอุตรดิตถ์
1053690268โรงเรียนบ้านห้วยทรายอุตรดิตถ์
1053690269โรงเรียนด่านแม่คำมันอุตรดิตถ์
1053690270ชุมชนวัเบรมธาตุอุตรดิตถ์
1053690284โรงเรียนวัดจอมแจ้งอุตรดิตถ์
1053690289โรงเรียนบ้านปางคอมอุตรดิตถ์
1053690295โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)อุตรดิตถ์
1053690297บ้านท่าช้างอุตรดิตถ์
1053690298บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)อุตรดิตถ์
1053690300โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)อุตรดิตถ์
1053690301โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์อุตรดิตถ์
1053690302โรงเรียนบ้านร้องลึกอุตรดิตถ์
1053690308โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่214อุตรดิตถ์
1053690310โรงเรียนบ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล)อุตรดิตถ์
1053690316โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีอุตรดิตถ์
1053690317โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
1053690320น้ำริดวิทยาอุตรดิตถ์
1053690322ตรอนตรีสินธุ์อุตรดิตถ์
1053690323โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศอุตรดิตถ์
1053690324โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์อุตรดิตถ์
1053690329โรงเรียนดาราพิทยาคมอุตรดิตถ์
1053690330ลับแลศรีวิทยาอุตรดิตถ์
1053690332โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมอุตรดิตถ์
1053690333โรงเรียนทองแสนขันวิทยาอุตรดิตถ์
1153100001อนุบาลคริสเตียนอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
1153100002โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคารอุตรดิตถ์
1153100005เจริญวิทยาอุตรดิตถ์
1153100006โรงเรียนภราดานุสรณ์อุตรดิตถ์
1153100008หวัวเฉียวอุตรดิตถ์
1153100010โรงเรียนจรัสศิลป์อุตรดิตถ์
1153100013โรงเรียนสหคริสเตียนอุตรดิตถ์
1153100014โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
1153100018โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียนอุตรดิตถ์
115310020โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา่อุตรดิตถ์
1253010001กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
1253020001ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
1253030000กศน.อำเภอท่าปลาอุตรดิตถ์
1253040000กศน.อำเภอน้ำปาดอุตรดิตถ์
1253070000กศน.อำเภอพิชัยอุตรดิตถ์
1253080000กศน.อำเภอลับแลอุตรดิตถ์
1253090000กศน.อำเภอทองแสนขันอุตรดิตถ์
1353016501วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
1353056401วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์อุตรดิตถ์
1353076401วิทยาลัยการอาชีพพิชัยอุตรดิตถ์
153690025วัดทุ่งเศรษฐีอุตรดิตถ์
153690225โรงเรียนบ้านนายางอุตรดิตถ์
3053100101โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
3053200101โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐอุตรดิตถ์
3053200102โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)อุตรดิตถ์
3053200103โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตารามอุตรดิตถ์
3053200104โรงเรียนเทศบาลวัดหนองอุตรดิตถ์
3053200105โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
3053200201โรงเรียนพนมมาศพิทยากรอุตรดิตถ์
3053200401โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตวิเทศศึกษาอุตรดิตถ์
3053200501โรงเรีบยอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
3053200601โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตวิเทศศึกษาอุตรดิตถ์
5301690088บ้านไชยมงคลอุตรดิตถ์