assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1041680267โรงเรียนบ้านดงยางพิษณุโลก
1065010012โรงเรียนบ้านหินลาดพิษณุโลก
1065010014โรงเรียนวัดบ้านไร่พิษณุโลก
1065010043โรงเรียนบ้านพลายชุมพลพิษณุโลก
1065010063โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกพิษณุโลก
1065010068โรงเรียนวัดสระโคล่พิษณุโลก
1065010071โรงเรียนวัดหนองขานางพิษณุโลก
1065010077วัดพรหมเกษรพิษณุโลก
1065010099โรงเรียนวัดดอนอภัยพิษณุโลก
1065010109โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์พิษณุโลก
106501360238โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์พิษณุโลก
1065020006โรงเรียนบ้านวังสารพิษณุโลก
1065020007โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยพิษณุโลก
1065020020โรงเรียน​วัด​บางกระทุ่ม​พิษณุโลก
1065020036วัดสนามคลีตะวันตกพิษณุโลก
1065020094โรงเรียนบ้านป่ามะกรูดพิษณุโลก
1065020122โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศพิษณุโลก
1065020127โรงเรียนบ้านผาท่าพลพิษณุโลก
1065022011โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาพิษณุโลก
1065032012โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาพิษณุโลก
10650360083บ้านป่าแดงพิษณุโลก
1065208001วังทองพิทยาคมพิษณุโลก
1065310218โรงเรียนวัดห้วงกระไดพิษณุโลก
1065360001โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)พิษณุโลก
1065360005โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพร-ประชาอุปถัมภ์)พิษณุโลก
1065360007วัดแสงดาว (เทพประชานุสรณ์)พิษณุโลก
10653600082โรงเรียนบ้านร่มเกล้าพิษณุโลก
1065360010วัดมหาวนารามพิษณุโลก
1065360016โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73พิษณุโลก
1065360018โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)พิษณุโลก
1065360023โรงเรียนวัดกรมธรรม์พิษณุโลก
1065360026โรงเรียนวัดเนินมะคึกพิษณุโลก
1065360028โรงเรียนบ้านร่มเกล้าพิษณุโลก
1065360029บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)พิษณุโลก
1065360034โรงเรียนบ้านน้ำดำพิษณุโลก
1065360036โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)พิษณุโลก
1065360047โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)พิษณุโลก
1065360075โรงเรียนบ้านปากรองพิษณุโลก
1065360076โรงเรียนบ้านนาจานพิษณุโลก
1065360077โรงเรียนบ้านนาตอนพิษณุโลก
1065360078บ้านขุนน้ำคับพิษณุโลก
1065360079โรงเรียนบ้านขวดน้ำมันพิษณุโลก
1065360082โรงเรียนบ้านร่มเกล้าพิษณุโลก
1065360092โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อยพิษณุโลก
1065360093บ้านห้วยน้ำปลาพิษณุโลก
1065360095โรงเรียนบ้านเนินทองพิษณุโลก
1065360101โรงเรียนบ้านโคกใหญ่พิษณุโลก
1065360110ชุมชน 8 ราฎร์อุทิศพิทยาพิษณุโลก
1065360111โรงเรียนบ้านหนองลานพิษณุโลก
1065360117บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)พิษณุโลก
1065360118บ้านท่าหินลาดพิษณุโลก
1065360121โรงเรียนบ้านกกม่วงพิษณุโลก
1065360122โรงเรียนบ้านแก่งทุ่งพิษณุโลก
1065360124โรงเรียนบ้านป่ารวกพิษณุโลก
1065360126โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์พิษณุโลก
1065360130โรงเรียนบ้านน้ำลอมพิษณุโลก
1065360132โรงเรียนบ้านน้ำพริกพิษณุโลก
1065360136โรงเรียนบ้านนาฟองแดงพิษณุโลก
1065360137โรงเรียนบ้านบุ่งผลำพิษณุโลก
1065360138โรงเรียนบ้านนาขุมคันพิษณุโลก
1065360141โรงเรียนบ้่านนาแฝกพิษณุโลก
1065360143บ้านนาโพธิ์นาจานพิษณุโลก
1065360148โรงเรียนบ้านน้ำตากพิษณุโลก
1065360175โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญพิษณุโลก
1065360177รร.วัดแหลมพระธาตุพิษณุโลก
1065360182โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงพิษณุโลก
1065360201โรงเรียนบางระกำพิษณุโลก
1065360204โรงเรียนบ้านท่านางงามพิษณุโลก
1065360212โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นพิษณุโลก
1065360213วัดแหลมเจดีย์พิษณุโลก
1065360227โรงเรียนวัดบ้านดงพิษณุโลก
1065360228โรงเรียนบ้านเรียงกระดกพิษณุโลก
1065360233โรงเรียนบ้านย่านใหญ่พิษณุโลก
1065360234โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวพิษณุโลก
1065360239รัฐราษฎร์สงเคราะห์พิษณุโลก
1065360240โรงเรียนนิคมบางระกำ๔ (บางระกำชนูปถัมภ์)พิษณุโลก
1065360244โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล)พิษณุโลก
1065360245โรงเรียนวัดบึงกอกพิษณุโลก
1065360250โรงเรียนบ้านหนองกุลาพิษณุโลก
1065360252โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิษณุโลก
1065360253โรงเรียนบ้านท่าไม้งามพิษณุโลก
1065360257โรงเรียนบ้านเสวยซุงพิษณุโลก
1065360258โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นพิษณุโลก
1065360261โรงเรียนบ้านหนองแขมพิษณุโลก
1065360263โรงเรียนวัดดงโคกขามพิษณุโลก
1065360265บ้านพันเสาพิษณุโลก
1065360267โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์พิษณุโลก
1065360269โรงเรียนวัดโพธิ์งามพิษณุโลก
1065360273โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)พิษณุโลก
1065360274โรงเรียนวัดหนองมะคังพิษณุโลก
1065360280โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุงพิษณุโลก
1065360281โรงเรียนวัดนาขุมพิษณุโลก
1065360283โรงเรียนวัดท่าช้างพิษณุโลก
1065360289ผดุงวิทยาพิษณุโลก
1065360291โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูลพิษณุโลก
1065360294โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวพิษณุโลก
1065360299วัดเขาน้อยพิษณุโลก
1065360300โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)พิษณุโลก
1065360301วัดห้วยดั้งพิษณุโลก
1065360303โรงเรียนวัดคลองตาล (ศรีรัตนประชานุกูล)พิษณุโลก
1065360304โรงเรียนศึกษากุลบุตรพิษณุโลก
1065360305โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)พิษณุโลก
1065360311โรงเรียนบ้านหนองห้างพิษณุโลก
1065360312โรงเรียนวัดธรรมารามพิษณุโลก
1065360313โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรงพิษณุโลก
1065360315ราษฎร์ศรัทธาวิทยาพิษณุโลก
1065360316โรงเรียนบ้านหาดใหญ่พิษณุโลก
1065360319โรงเรียนบ้านมะต้องพิษณุโลก
1065360320โรงเรียนวัดวงฆ้องพิษณุโลก
1065360322วัดเซิงหวายพิษณุโลก
1065360323วัดคลมะเกลือพิษณุโลก
1065360324บ้านบุ่งวิทยาพิษณุโลก
1065360328โรงเรียนบึงราชนกพิษณุโลก
1065360329คุรุประชาชนูทิศ(วันครู2504)พิษณุโลก
1065360332บ้านวังพรมพิษณุโลก
1065360333พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12พิษณุโลก
1065360337โรงเรียนบ้านบึงพร้าวพิษณุโลก
1065360338โรงเรียนบ้านวังดินสอพิษณุโลก
1065360339โรงเรียนบ้านวังนกแอ่นพิษณุโลก
1065360347โรงเรียนบ้านหินประกายพิษณุโลก
1065360348โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศพิษณุโลก
1065360349บ้านแก่งจูงนางพิษณุโลก
1065360351บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์พิษณุโลก
1065360355วัดพันชาลีพิษณุโลก
1065360360บ้านหนองงาพิษณุโลก
1065360362โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองพิษณุโลก
1065360363โรงเรียนชุมชน2บ้านกกไม้แดงพิษณุโลก
1065360365โรงเรียนบ้านหนองพระพิษณุโลก
1065360374โรงเรียนบ้านท่าข้ามพิษณุโลก
1065360376โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์43)พิษณุโลก
1065360377โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคีพิษณุโลก
1065360379โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีพิษณุโลก
1065360383โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองพิษณุโลก
1065360384โรงเรียนบ้านป่าขนุนพิษณุโลก
1065360390โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)พิษณุโลก
1065360397โรงเรียนบ้านเข็กพิษณุโลก
1065360398บ้านดงพลวงพิษณุโลก
1065360399โรงเรียนวัดดงข่อยพิษณุโลก
1065360402บ้านท่ากระดุนพิษณุโลก
1065360407โรงเรียนชุมชนบ้านท่างามพิษณุโลก
1065360410โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษาพิษณุโลก
1065360412โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแควพิษณุโลก
1065360413โรงเรียนวัดโยสถ์พิษณุโลก
1065360416โรงเรียนบ้านหนองปลิงพิษณุโลก
1065360418โรงเรียนวัดบ้านน้อยพิษณุโลก
1065360421โรงเรียนบ้านห้วยเจียงพิษณุโลก
1065360426โรงเรียนบ้านแก่งคันนาพิษณุโลก
1065360430โรงเรียนวัดบ้านมุงพิษณุโลก
1065360436โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กพิษณุโลก
1065360437โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยพิษณุโลก
1065360441โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีพิษณุโลก
1065360444ชุมชนบ้านไรย้อยพิษณุโลก
1065360446บ้านเขาดินพิษณุโลก
1065360448โรงเรียนบ้านโคกวังสารพิษณุโลก
1065360450โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำพิษณุโลก
1065360453โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี)พิษณุโลก
1065360455โรงเรียนบ้านวังขวัญพิษณุโลก
1065360458บ้านทุ่งยาวพิษณุโลก
1065360462โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือพิษณุโลก
1065360463วังน้ำคู้ศึกษาพิษณุโลก
1065360464โรงเรียนท่าทองพิทยาคมพิษณุโลก
1065360467พุทธชินราชพิทยาพิษณุโลก
1065360468โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกพิษณุโลก
1065360470โรงเรียนนครไทยพิษณุโลก
1065360472โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกพิษณุโลก
1065360473นครบางยางพิทยาคมพิษณุโลก
1065360474โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาพิษณุโลก
1065360475โรงเรียนยางโกลนวิทยาพิษณุโลก
1065360478โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23 จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
1065360479โรงเรียนชาติตระการวิทยาพิษณุโลก
1065360481บางระกำวิทยศึกษาพิษณุโลก
1065360483ประชาสงเคราะห์วิทยาพิษณุโลก
1065360484เนินกุ่มวิทยาพิษณุโลก
1065360487วังมะด่านพิทยาคมพิษณุโลก
1065360488โรงเรียนดงประคำพิทยาคมพิษณุโลก
1065360490คันโช้งพิทยาคมพิษณุโลก
1065360492โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมพิษณุโลก
1065360494โรงเรีบนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมพิษณุโลก
1065360496โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมพิษณุโลก
1065360497น้ำรินพิทยาคมพิษณุโลก
1065360498โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาพิษณุโลก
1065360500โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม พิษณุโลก
1065360501ไทรย้อยพิทยาคมพิษณุโลก
1165100001ผดุงราษฎร์พิษณุโลก
1165100002เซนต์นิโกลาสพิษณุโลก
1165100004โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลก
1165100006โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์พิษณุโลก
1165100008โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์พิษณุโลก
1165100011โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชรพิษณุโลก
1165100012โรจนวิทย์มาลาเบี่ยงพิษณุโลก
1165100013ธีรธาดา พิษณุโลกพิษณุโลก
1165100017สิ่นหมินพิษณุโลก
1165100018โรงเรียนศึกษาวิทย์พิษณุโลก
1165100019โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณพิษณุโลก
1165100020โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณพิษณุโลก
1165100021โรงเรียนอินทุภูติพิทยาพิษณุโลก
1165100025โรงเรียน เอ.เจ. เนินมะปรางพิษณุโลก
1165100026โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลกพิษณุโลก
1165100028โรงเรียนอนุบาลเซนต์พอลพิษณุโลก
116510024ญาณนเรศว์รฯพัฒนาพิทยาคมพิษณุโลก
116512007ธีรบัญชรพิษณุโลก
1165700001นานาชาตินิวเคมบริดจ์พิษณุโลก
1265010001ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
1365016202วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกพิษณุโลก
1365016501วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกพิษณุโลก
1365026401วิทยาลัยการอาชีพนครไทยพิษณุโลก
7265023104รร.ตชด.อาทรอุทิศพิษณุโลก
7265033106รร.ตชด.บ้านรักไทยพิษณุโลก