assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1080โรงเรียนวัดประทุมทายการามนครศรีธรรมราช
1080010026โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์นครศรีธรรมราช
1080010027โรงเรียนบ้านคลองดินนครศรีธรรมราช
1080010072วัดทุ่งแย้นครศรีธรรมราช
1080010098วัดไสมะนาวนครศรีธรรมราช
1080010127วัดทุ่งเฟื้อนครศรีธรรมราช
1080012002กัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
1080030007วัดทายิการามนครศรีธรรมราช
1080030088โรงเรียนบ้านหนองบัวนครศรีธรรมราช
1080030126โรงเรียนวัดสระนครศรีธรรมราช
1080032013โรงเรียนโศภนคณาภรณ์นครศรีธรรมราช
1080040033โรงเรียนวัดจันทารามนครศรีธรรมราช
1080040041โรงเรียนวัดประดู่หอมนครศรีธรรมราช
1080040088โรงเรียนวัดสุชนนครศรีธรรมราช
1080040092โรงเรียนชุมชนวัดเทพราชนครศรีธรรมราช
1080040114โรงเรียนวัดคงคาวดีนครศรีธรรมราช
1080210001โรงเรียนวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช
1080210005โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นนครศรีธรรมราช
1080210013โรงเรียนวัดวนารามนครศรีธรรมราช
1080210015โรงเรียนวัดมหาชัยวนารามนครศรีธรรมราช
1080210020โรงเรียนวัดดอนยางนครศรีธรรมราช
1080210024โรงเรียนวัดหญ้านครศรีธรรมราช
1080210028บ้านทวดเหนือนครศรีธรรมราช
1080210030บ้านชะเอียนนครศรีธรรมราช
1080210031โรงเรียนวัดท่าแพนครศรีธรรมราช
1080210034วัดไพศาลสถิตนครศรีธรรมราช
1080210035โรงเรียนวัดศรีมงคลนครศรีธรรมราช
1080210039วัดท่าม่วงนครศรีธรรมราช
1080210040โรงเรียนบ้านปากพญานครศรีธรรมราช
1080210042โรงเรียนวัดมะม่วงทองนครศรีธรรมราช
1080210049โรงเรียนวัดนางพระยานครศรีธรรมราช
1080210052วัดบางใหญ่นครศรีธรรมราช
1080210054โรงเรียนบ้านบางกระบือนครศรีธรรมราช
1080210057โรงเรียนวัดสระแก้วนครศรีธรรมราช
1080210059โรงเรียนบ้านคันธงนครศรีธรรมราช
1080210062โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5นครศรีธรรมราช
1080210066โรงเรียนบ้านเนินนครศรีธรรมราช
1080210071โรงเรียนวัดพังสิงห์นครศรีธรรมราช
1080210073บ้านหนองหนอนนครศรีธรรมราช
1080210079โรงเรียนวัดกระดังงานครศรีธรรมราช
1080210080โรงเรียนบ้านเปร็ตนครศรีธรรมราช
1080210082โรงเรียนบ้านท่าน้อยนครศรีธรรมราช
1080210083โรงเรียนชุมชนวัดบางคูนครศรีธรรมราช
1080210086โรงเรียนบ้านเขาหัวช้างนครศรีธรรมราช
1080210090โรงเรียนบ้านแขวงเภานครศรีธรรมราช
1080210092โรงเรียนบ้านท่าจันทน์นครศรีธรรมราช
1080210094โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ)นครศรีธรรมราช
1080210140บ้านชะอวดนครศรีธรรมราช
1080210141โรงเรียนวัดท่าเสม็ดนครศรีธรรมราช
1080210185โรงเรียนวัดควนเถียะนครศรีธรรมราช
1080210186โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173นครศรีธรรมราช
1080210194บ้านปากเชียรนครศรีธรรมราช
1080210204บ้านศาลาตะเคียนนครศรีธรรมราช
1080210207โรงเรียนวัดแดงนครศรีธรรมราช
1080210215วัดสระโพธิ์นครศรีธรรมราช
1080210232โรงเรียนบ้านฉางนครศรีธรรมราช
1080210233วัดโมคลานนครศรีธรรมราช
1080210235โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92นครศรีธรรมราช
1080210237โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น)นครศรีธรรมราช
1080210239โรงเรียนวัดดทวดารามนครศรีธรรมราช
1080210242โรงเรียนวัดพระเลียบนครศรีธรรมราช
1080210245บ้านสะพานหันนครศรีธรรมราช
1080210247บ้านอินทนินนครศรีธรรมราช
1080210249วัดนากุนนครศรีธรรมราช
1080210251บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)นครศรีธรรมราช
1080210256โรงเรียนราชประชานุเคราะห์​๘นครศรีธรรมราช
1080210257บ้านสระบัวนครศรีธรรมราช
1080210261โรงเรียนวัดโคกเหล็กนครศรีธรรมราช
1080210267บ้านทุ่งเกราะนครศรีธรรมราช
1080210268โรงเรียนวัดสโมสรนครศรีธรรมราช
1080210269บ้านทุ่งชนนครศรีธรรมราช
1080210270โรงเรียนชุมชนใหม่นครศรีธรรมราช
1080210271บ้านหนองหว้านครศรีธรรมราช
1080210272โรงเรียนบ้านปากเจานครศรีธรรมราช
1080210273โรงเรียนวัดปลักปลานครศรีธรรมราช
1080210274วัดดอนใครนครศรีธรรมราช
1080210275โรงเรียนบ้านบ่อกรูดนครศรีธรรมราช
1080210279บ้านปากดวดนครศรีธรรมราช
1080210280โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัดนครศรีธรรมราช
1080210375โรงเรียนวัดบางฉนากนครศรีธรรมราช
1080210376โรงเรียนบ้านชายทะเลนครศรีธรรมราช
1080210377บ้านบางวังนครศรีธรรมราช
1080210385โรงเรียนวัดบางทวดนครศรีธรรมราช
1080210390วัดตรงบนนครศรีธรรมราช
1080210392โรงเรียนบ้านบางแรดนครศรีธรรมราช
1080210401โรงเรียนวัดหงส์แก้วนครศรีธรรมราช
1080210409โรงเรียนบ้านนำทรัพย์นครศรีธรรมราช
1080210414โรงเรียนวัดเหมกนครศรีธรรมราช
1080210421โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชานครศรีธรรมราช
1080210425บ้านแสงวิมานนครศรีธรรมราช
1080210428โรงเรียนวัดปิยารามนครศรีธรรมราช
1080210449โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามนครศรีธรรมราช
1080210454โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผานครศรีธรรมราช
1080210464โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตนครศรีธรรมราช
1080210467โรงเรียนวัดปลายสระนครศรีธรรมราช
1080210470โรงเรียนบ้านด่านนครศรีธรรมราช
1080210476บ้านท่าไทร (ร่อนพิบูลย์)นครศรีธรรมราช
1080210477โรงเรียนวัดธาราวงนครศรีธรรมราช
1080210478โรงเรียนบ้านปลายรางนครศรีธรรมราช
1080210479โรงเรียนวัดถลุงทองนครศรีธรรมราช
1080210482วัดพระอานนท์นครศรีธรรมราช
1080210486โรงเรียนวัดโคกครามนครศรีธรรมราช
1080210489โรงเรียนวัดจันทร์นครศรีธรรมราช
1080210496โรงเรียนวัดใหม่ทอนนครศรีธรรมราช
1080210498บ้านสันยูงงนครศรีธรรมราช
1080210501โรงเรียนบ้านมะม่วงทองนครศรีธรรมราช
1080210502โรงเรียนวัดดินดอนนครศรีธรรมราช
1080210506โรงเรียนวัดเจดีย์นครศรีธรรมราช
1080210507โรงเรียนวัดไทรงามนครศรีธรรมราช
1080210508โรงเรียนบ้านตลาดนครศรีธรรมราช
1080210514วัดจอมทองนครศรีธรรมราช
1080210516โรงเรียนบ้านช่องเขาหมากนครศรีธรรมราช
1080210517โรงเรียนบ้านน้ำร้อนนครศรีธรรมราช
1080210518โรงเรียนวัดขรัวช่วยนครศรีธรรมราช
1080210524โรงเรียนวัดธารน้ำฉานครศรีธรรมราช
1080210528โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่านครศรีธรรมราช
1080210530โรงเรียนบ้านไสพลูนครศรีธรรมราช
1080210532โรงเรียนบ้านเผียนนครศรีธรรมราช
1080210535โรงเรียนบ้านต้นจันทน์นครศรีธรรมราช
1080210536โรงเรียนบ้านปลายทอนนครศรีธรรมราช
1080210537วัดถ้ำเทียนถวายนครศรีธรรมราช
1080210538วัดคงคาเลียบนครศรีธรรมราช
1080210539โรงเรียนบ้านทุ่งครั้งนครศรีธรรมราช
1080210546โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนานครศรีธรรมราช
1080210548โรงเรียนวัดเขาน้อยนครศรีธรรมราช
1080210549วัดกลางนครศรีธรรมราช
1080210550บ้านทุ่งขันหมากนครศรีธรรมราช
1080210557วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)นครศรีธรรมราช
1080210559โรงเรียนวัดอู่แก้วนครศรีธรรมราช
1080210580โรงเรียนวัดท้ายโนตนครศรีธรรมราช
1080210582บ้านหัวไทรนครศรีธรรมราช
1080210588โรงเรียนวัดบ้านด่านนครศรีธรรมราช
1080210615โรงเรียนบ้านในเขียว 1 นครศรีธรรมราช
1080210617โรงเรียนบ้านชุมขลิงนครศรีธรรมราช
1080210622โรงเรียนวัดนากันนครศรีธรรมราช
1080210625โรงเรียนวัดโยธาธรรมนครศรีธรรมราช
1080210626โรงเรียนวัดเขาขุนพนมนครศรีธรรมราช
1080210627โรงเรียนวัดโทเอกนครศรีธรรมราช
1080210628โรงเรียนวัดสากเหล็กนครศรีธรรมราช
1080210630โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรีนครศรีธรรมราช
1080210631โรงเรียนวัดหลวงครูนครศรีธรรมราช
1080210632โรงเรียนวัดกำแพงถมนครศรีธรรมราช
1080210684โรงเรียนวัดนาหมอบุญนครศรีธรรมราช
1080210693โรงเรียนบ้านวังใสนครศรีธรรมราช
1080210707โรงเรียนวัดท้ายสำเภานครศรีธรรมราช
1080210709โรงเรียนวัดห้วยพระนครศรีธรรมราช
1080210712บ้านห้วยระย้านครศรีธรรมราช
1080210715วัดมะม่วงตลอดนครศรีธรรมราช
1080210718บ้านห้วยยูงนครศรีธรรมราช
1080210719โรงเรียนวัดกัดนครศรีธรรมราช
1080210721โรงเรียนบ้านในตูลนครศรีธรรมราช
1080210726วัดคงคานครศรีธรรมราช
1080210727บ้านขุนทะเลนครศรีธรรมราช
1080210730โรงเรียนบ้านพิตำนครศรีธรรมราช
1080210732โรงเรียนวัดโรงเหล็กนครศรีธรรมราช
1080210755วัดสระเพลงนครศรีธรรมราช
1080210756รร.ราษฎร์บำรุงนครศรีธรรมราช
1080210758วัดป่าหวายนครศรีธรรมราช
1080210765วัดสระไครนครศรีธรรมราช
1080210770วัดพังยอมนครศรีธรรมราช
1080210779ตรีนิมิตรวิทยานครศรีธรรมราช
1080210782พรหมคีรีพิทยาคมนครศรีธรรมราช
1080210784สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1080210801โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษานครศรีธรรมราช
1080210802โมคลานประชาสรรค์นครศรีธรรมราช
1080210808่โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมนครศรีธรรมราช
1080210809โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
1080210810โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
1080210811โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลนครศรีธรรมราช
1080210831โรงเรียนขนอมพิทยานครศรีธรรมราช
1080210836โรงเรียนทรายขาววิทยานครศรีธรรมราช
1080210838วังหินวิทยาคมนครศรีธรรมราช
1080210847โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลนครศรีธรรมราช
1080210848ทางพูนวิทยาคารนครศรีธรรมราช
108021258บ้านในถุ้งนครศรีธรรมราช
1180100001โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษานครศรีธรรมราช
1180100002มารีย์พิทักษ์ศึกษานครศรีธรรมราช
1180100004โรงเรียนจรัสพิชากรนครศรีธรรมราช
1180100013โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กนครศรีธรรมราช
1180100015โรงเรียนตันติวัตรนครศรีธรรมราช
1180100025พริ้มพิทยานุสรณ์นครศรีธรรมราช
1180100040วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิตนครศรีธรรมราช
1180100068เจริญวิทย์นครศรีธรรมราช
1180100073ดรุณศึกษา2นครศรีธรรมราช
1180100074โรงเรียนอนุบาลพรอุดมนครศรีธรรมราช
1180100077โรงเรียนสตรีดำรงเวทนครศรีธรรมราช
1180100095โรงเรียนสหมิตรบำรุงนครศรีธรรมราช
1180100098โรงเรียนวิทยานุเคราะห์นครศรีธรรมราช
1180100100โรงเรียนอนุบาลไกรแก้วนครศรีธรรมราช
1180100129โรงเรียนนาคคามพิทยาคมนครศรีธรรมราช
1180100134โรงเรียนประสาทธรรมวิภัชนครศรีธรรมราช
1180100160โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์นครศรีธรรมราช
1180100162อนุบาลวิธานพิทยานุสร์นครศรีธรรมราช
1180100222โรงเรียนมัธยมยานากาวานครศรีธรรมราช
1180100230โรงเรียนอะห์หมัดอุปถัมภ์นครศรีธรรมราช
1277080000กศน.อำเภอสามร้อยยอดนครศรีธรรมราช
1280010000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
1280020001ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
1280110000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
1280140000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิชลนครศรีธรรมราช
1280210000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนบพิตำนครศรีธรรมราช
1280220000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอช้างกลางนครศรีธรรมราช
1280230000กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช
1380016201วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
1380016501วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
1380026400วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
1380100093โรงเรียนพณิชยการทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1380100122วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
1380100130วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปินนครศรีธรรมราช
80030133โรงเรียนวัดแจ้งนครศรีธรรมราช
800400053วัดโคกเหล็กนครศรีธรรมราช
80040039วัดทางขึ้นนครศรีธรรมราช
9980200200ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช