assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0186110074ประชานิคม2ชุมพร
1068110205โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงชุมพร
1086010019โรงเรียนวัดดอนมะม่วงชุมพร
1086010040โรงเรียนวัดดอนรวบชุมพร
1086010056โรงเรียนบ้านท่าไม้ลายชุมพร
1086010067บ้านเขายางราษฎร์พัฒนาชุมพร
1086010071โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25)ชุมพร
1086010107โรงเรียนบ้านบึงลัดชุมพร
1086010110บ้านหินแก้วชุมพร
1086010128โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตชุมพร
1086010132โรงเรียนบ้านคอม้าชุมพร
1086010140โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลีชุมพร
1086020032โรงเรียนสหกรณืนิคมอุปถัมภ์ชุมพร
1086020056โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามชุมพร
1086020059โรงเรียนบ้านดวดชุมพร
1086020071โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะชุมพร
1086110001โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)ชุมพร
1086110002โรงเรียนบ้านหัวถนนชุมพร
1086110003โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพชุมพร
1086110004โรงเรียนบ้านหาดทรายรีชุมพร
1086110005โรงเรียนวัดหัวกรูดชุมพร
1086110007โรงเรียนบ้านบางคอยชุมพร
1086110008โรงเรียนวัดพิชัยยารามชุมพร
1086110009บ้านคอสนชุมพร
1086110012โรงเรียนบ้านบางหลงชุมพร
1086110013โรงเรียนวัดดอนทรายแก้วชุมพร
1086110015โรงเรียนบ้านดอนไทรงามชุมพร
1086110016โรงเรียนบ้านคอเตี้ยชุมพร
1086110017วัดดอนรวบชุมพร
1086110018โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตรชุมพร
1086110020โรงเรียนอนุบาลชุมพรชุมพร
1086110021วัดหาดทรายแก้วชุมพร
1086110023โรงเรียนบ้านท่ามะปริงชุมพร
1086110025โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มชุมพร
1086110026โรงเรียนวัดดอนเมืองชุมพร
1086110029โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน)ชุมพร
1086110032โรงเรียนบ้านาเเซะชุมพร
1086110034วัดหูรอชุมพร
1086110035โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอังชุมพร
1086110036โรงเรียนบ้านสามเสียมชุมพร
1086110038โรงเรียนวัดนาทุ่งชุมพร
1086110042ชุมชนวัดหาดพันไกรชุมพร
1086110045โรงเรียนวัดบางลึกชุมพร
1086110047โรงเรียนบ้านศาลาลอยชุมพร
1086110052โรงเรียนวัดทุ่งคาชุมพร
1086110053โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ชุมพร
1086110056วัดเชิงกระชุมพร
1086110058โรงเรียนบ้านคลองสูบชุมพร
1086110059โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะชุมพร
108611006โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามชุมพร
1086110060บ้านเขาบ่อชุมพร
1086110061ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ชุมพร
1086110063บ้านเขาวงชุมพร
1086110064โรงเรียนวัดขุนกระทิงชุมพร
1086110065โรงเรียนบ้านในห้วยชุมพร
1086110067โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนาชุมพร
1086110068โรงเรียนบ้านกลางชุมพร
1086110070ประชานิคม4ชุมพร
1086110071โรงเรียนบ้านยายไทชุมพร
1086110073โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาชุมพร
1086110076โรงเรียนบ้านธรรมเจริญชุมพร
1086110077บ้านเหมืองทองชุมพร
1086110078โรงเรียนบ้านเขาพางชุมพร
1086110079บ้านหนองเรือชุมพร
1086110080โรงเรียนบ้านหัวว่าวชุมพร
1086110081โรงเรียนบ้านหาดหงส์ชุมพร
1086110083โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นชุมพร
1086110084บ้านแก่งเพกาชุมพร
1086110085โรงเรียนอนุบาลท่าแซะชุมพร
1086110087โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77(บ้านเนินสันติ)ชุมพร
1086110089โรงเรียนชุมชนประชานิคมชุมพร
1086110093บ้านละมุชุมพร
1086110096โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยมชุมพร
1086110097บ้านจันทึงชุมพร
1086110098โรงเรียนบ้านรับร่อชุมพร
1086110099โรงเรียนบ้านหินแก้วชุมพร
1086110100โรงเรียนบ้านหาดในชุมพร
1086110101บ้านน้ำเย็นชุมพร
1086110102บ้านงาช้างชุมพร
1086110103โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ชุมพร
1086110104บ้านเนินทองชุมพร
1086110105โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ชุมพร
1086110106โรงเรียนบ้านพรุตะเคียนชุมพร
1086110107โรงเรียนประชาพัฒนาชุมพร
1086110108โรงเรียนบ้านร้านตัดผมชุมพร
1086110109โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ชุมพร
1086110112โรงเรียนบ้านปากคลองชุมพร
1086110113โรงเรียนวัดบางแหวนชุมพร
1086110115โรงเรียนบ้านถ้ำธงชุมพร
1086110117บ้านน้ำพุชุมพร
1086110118บ้านทรายแก้วชุมพร
1086110119 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตชุมพร
1086110120นางสาวผกามาศ ศักดิ์ดำชุมพร
1086110121โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ)ชุมพร
1086110123บ้านห้วยรากไม้ชุมพร
1086110124โรงเรียนบ้านไชยราชชุมพร
1086110125บ้านทุ่งเรี้ยชุมพร
1086110128บ้านวังช้างชุมพร
1086110129บ้านบ่ออิฐชุมพร
1086110130บ้านบางจากชุมพร
1086110131บ้านชุมโคชุมพร
1086110132บ้านหินกบชุมพร
1086110136บ้านดอนตะเคียนชุมพร
1086110138ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ชุมพร
1086110140โรงเรียนไทยรัฐวิทยา78(วัดสามัคคีชัย)​ชุมพร
1086110141โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลีชุมพร
1086110142โรงเรียนบ้านสามเสียมชุมพร
1086110143โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ชุมพร
1086110150โรงเรียนพัฒนศึกษาชุมพร
1086110152โรงเรียนบ้านต่อตั้งชุมพร
1086110155โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนาชุมพร
1086110156โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนาชุมพร
1086110157โรงเรียนบ้านคลองเหนกชุมพร
1086110159โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)ชุมพร
1086110163โรงเรียนบ้านทรายทองชุมพร
1086110168โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนารามชุมพร
1086110171โรงเรียนบ้านเขาตากุนชุมพร
1086110172ชุมชนบ้านเขาหลางชุมพร
1086110175บ้านสวนสมบูรณ์ชุมพร
1086110176โรงเรียนบ้านทับใหม่ชุมพร
1086110179โรงเรียนวัดธัญญารามชุมพร
108611018โรงเรียนวัดพะงุ้นชุมพร
1086110180โรงเรียนชุมชนสวีชุมพร
1086110182โรงเรียนวัดท่าหิน(ดรุณศึกษา)ชุมพร
1086110185โรงเรียนวัดชุมแสงชุมพร
1086110186โรงเรียนบ้านห้วยชันชุมพร
1086110192โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ชุมพร
1086110195โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตชุมพร
1086110196โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้านชุมพร
1086110207โรงเรียนบ้านแพรกแห้งชุมพร
1086110210โรงเรียนบ้านเขาล้านชุมพร
1086110217โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดชุมพร
1086110228โรงเรียนวัดชลธารวดีชุมพร
1086110235โรงเรียนวัดชลธีนิมิตรชุมพร
1086110238บ้านน้ำลอดชุมพร
1086110240วัดสว่างมนัสชุมพร
1086110241โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญชุมพร
1086110245โรงเรียนวัดราชบุรณะชุมพร
1086110248บ้านในเหมืองชุมพร
1086110250โรงเรียนบ้านหนองปลาชุมพร
1086110251โรงเรียนวัดนพคุณชุมพร
1086110255โรงเรียนวัดสมุหเขตตารามชุมพร
1086110256โรงเรียนบ้านเขาแงนชุมพร
1086110258โรงเรียนบ้านในกริมชุมพร
1086110260โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"ชุมพร
1086110264โรงเรียนบ้านแหลมยางนาชุมพร
1086110266โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณชุมพร
1086110268วัดเทพนิมิตวนารามชุมพร
1086110269ชุมชนวัดท่าสุธารามชุมพร
1086110270รร.วัดท่าทองชุมพร
1086110271โรงเรียนบ้านทับช้างชุมพร
1086110275โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามชุมพร
1086110277โรงเรียนวัดมุจลินทารามชุมพร
1086110279โรงเรียนวัดผุสดีภูผารามชุมพร
1086110281โรงเรียนบ้านห้วยมุดชุมพร
1086110283บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีชุมพร
1086110287โรเรียนทุ่งคาพิทยาคารชุมพร
1086110289โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกชุมพร
1086110292โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรชุมพร
1086110296โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลชุมพร
1086110297โรงเรียนสวนศรีวิทยาชุมพร
1086110301โรงเรียนละแมวิทยาชุมพร
1086110302พะโต๊ะวิทยาชุมพร
1086110303โรงเรียนสวีวิทยาชุมพร
1086110305ด่านสวีวิทยาชุมพร
1086110308โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาชุมพร
1186100010อนุบาลปานฤทัยชุมพร
1286010001กศน.อำเภอเมืองชุมพรชุมพร
1286030000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิวชุมพร
1286050000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละแมชุมพร
1386016101วิทยาลัยเทคนิคชุมพรชุมพร
1386016201วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรชุมพร
1386046301วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพร
1386100016วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจชุมพร
2000600375วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรชุมพร
7286020001รร.ตชด.สันตินิมิตรชุมพร
7286024107รร. ตชด. บ้านพันวาลชุมพร
7286044106โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมืองชุมพร
7286054108โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชรชุมพร
7286064112รร.ตชด.บ้านตะแบกงาม (ตันตระเธียรอุปถัมภ์)ชุมพร
86020075บ้านเขาตะเภาทองชุมพร
86110124บ้านดอนทรายชุมพร