assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0090030001โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลาสงขลา
01090550490โรงเรียนสทิงพระวิทยาสงขลา
1086110001โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)สงขลา
1090010045โรงเรียนวัดจันทน์สงขลา
1090010054โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่สงขลา
1090010064โรงเรียนบ้านบ่อตรุ(นิยมประชาคาร)​สงขลา
1090010085โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)สงขลา
1090010094โรงเรียนวัดสนสงขลา
1090010096โรงเรียนวัดทุ่งบัวสงขลา
1090010107บ้านนาทองสุกสงขลา
1090010111โรงเรียนวัดเนินพิจิตรสงขลา
1090010116โรงเรียนวัดตาหลวงคงสงขลา
1090020032โรงเรียนบ้านควนสะตอสงขลา
1090020066โรงเรียนรักเมืองไทย ๖ บ้านโตนงาช้าง(เผียนประชาอุปถัมภ์)สงขลา
1090020074โรงเรียนวัดศีรษะคีรีสงขลา
1090020085วัดควนเนียงสงขลา
1090020114โรงเรียนบ้านป่ายางสงขลา
1090055412โรงเรียนวัดท่าหยีสงขลา
1090100137โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้))สงขลา
1090189067ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษษ ๓ จังหวัดสงขลาสงขลา
109055บ้านคลองปอมสงขลา
1090550002โรงเรียนวัดอ่างทองสงขลา
1090550003วัดทรายขาว(ประภัสร์ธรรมคุณอุปถัมภ์)สงขลา
1090550004โรงเรียนวัดทุ่งหวังในสงขลา
1090550006โรงเรียนบ้านบ่ออิฐสงขลา
1090550009โรงเรียนวัดสามกองสงขลา
1090550012โรงเรียนอนุบาลสงขลาสงขลา
1090550014โรงเรียนบ้าน้ำกระจายสงขลา
1090550015โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็กสงขลา
1090550016โรงเรียนบ้านกลางสงขลา
1090550019โรงเรียนวัดแหลมพ้อสงขลา
1090550020โรงเรียนวิเชียรชมสงขลา
1090550021โรงเรียนวัดควนเนียงสงขลา
1090550026โรงเรียนุท่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ)สงขลา
1090550028โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)สงขลา
1090550029บ้านทุ่งงาย(วรรณกาลราษฎร์อุทิศ)สงขลา
1090550030บ้านโปะหมอ(พรหมเทพราษฎร์บำรุง)สงขลา
1090550034โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยสงขลา
1090550036โรงเรียนวัดพรุเตาะสงขลา
1090550038โรงเรียนวัดแม่เตยสงขลา
1090550040วัดท่าข้ามสงขลา
1090550041โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงสงขลา
1090550042โรงเรียนวัดศีรษะคีรีสงขลา
1090550043โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่สงขลา
1090550047โรงเรียนบ้านควนสงขลา
1090550050วัดชลธารประสิทธิ์สงขลา
1090550054โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11สงขลา
1090550058โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)สงขลา
1090550061โรงเรียนวัดโคกสมานคุณสงขลา
1090550062โรงเรียนวัดหูแร่สงขลา
1090550064วัดม่วงค่อมสงขลา
1090550065โรงเรียนบ้านฉลุงสงขลา
1090550067โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบสงขลา
1090550069โรงเรียนบ้านหินผุดสงขลา
1090550070โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสาสงขลา
1090550076โรงเรียนวัดหัวเค็ดสงขลา
1090550078โรงเรียนวัดมหาการสงขลา
1090550080วัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)สงขลา
1090550081โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาวสงขลา
1090550083โรงเรียนวัดคูวาสงขลา
1090550085วัดหัวคุ้งสงขลา
1090550086โรงเรียนบ้านมาบบัวสงขลา
1090550087วัดศาลาหลวงบนสงขลา
1090550090บ้านรับแพรกสงขลา
1090550091โรงเรียนบ้านหน้าทองสงขลา
1090550092โรงเรียนวัดปากแตระสงขลา
1090550093โรงเรียนวัดพังยางสงขลา
1090550094โรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ)สงขลา
1090550096โรงเรียนวัดเถรแก้วสงขลา
1090550098โรงเรียนวัดหน้าเมืองสงขลา
1090550100โรงเรียนวัดพังตรีสงขลา
1090550101ชุมชนวัดสามบ่อสงขลา
1090550104โรงเรียนวัดสีหยังสงขลา
1090550109โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่สงขลา
1090550115โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างสงขลา
1090550120วัดห้วยลาดสงขลา
1090550121โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่สงขลา
1090550123โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล)สงขลา
1090550126โรงเรียนในเมืองสงขลา
1090550127โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร)สงขลา
1090550133โรงเรียนวัดกลางสงขลา
1090550135โรงเรียนวัดประเจียกสงขลา
1090550136วัดสนามไชยสงขลา
1090550139โรงเรียนวัดประดู่หอม(เหลืออุทิศ)สงขลา
1090550140วัดพังกก(ประชาพิทักษ์)สงขลา
1090550142โรงเรียนวัดดีหลวงสงขลา
1090550144วัดนางเหล้าสงขลา
1090550146โรงเรียนวัดคูหาใน(พระครูยอดอุปถัมภ์)สงขลา
1090550155บ้านพรุพ้อสงขลา
1090550157โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรสงขลา
1090550161โรงเรียนบ้านลานควายสงขลา
1090550162โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามสงขลา
1090550164บ้านปลายละหานสงขลา
1090550165โรงเรียนบ้านเนินนิมิตสงขลา
1090550167โรงเรียนบ้านคลองกั่วสงขลา
1090550171บ้านควนดินแดงสงขลา
1090550177โรงเรียนวัดรัตนวรารามสงขลา
1090550179โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)สงขลา
1090550183โรงเรียนบ้านพระพุทธสงขลา
1090550380โรงเรียนวัดโตนดด้วนสงขลา
1090550384โรงเรียนบ้านแหลมหาดสงขลา
1090550386โรงเรียนวัดกาหรำสงขลา
1090550387โรงเรียนวัดโรง(ขาวประชาสรรค์)สงขลา
1090550388โรงเรียนบ้านรัดปูนสงขลา
1090550392โรงเรียนวัดนาหม่อมสงขลา
1090550394โรงเรียนบ้านควนจงสงขลา
1090550396โรงเรียนวัดแม่เปียะสงขลา
1090550401โรงเรียนบ้านควนเนียงสงขลา
1090550406โรงเรียนบ้านหนองปลิงสงขลา
1090550408โรงเรียนบ้านห้วยลึกสงขลา
1090550410โรงเรียนบ้านหัวปาบสงขลา
1090550413โรงเรียนบ้านหัวไทรสงขลา
1090550414โรงเรียนวัดปากจ่าสงขลา
1090550415โรงเรียนวัดบางทีงสงขลา
1090550418โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)สงขลา
1090550419โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่สงขลา
1090550422โรงเรียนบ้านหน้าควนสงขลา
1090550424บ้านบางกล่ำสงขลา
1090550426โรงเรียนวัดท่าช้างสงขลา
1090550429โรงเรียนบ้านยวนยางสงขลา
1090550431โรงเรียนบ้านโคกเมาสงขลา
1090550432โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงสงขลา
1090550434โรงเรียนบ้านดินลาน (เรียงบอุทิศ)สงขลา
1090550435โรงเรียนบ้านป่ายางสงขลา
1090550438โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธารสงขลา
1090550440โรงเรียนวัดโลกาสงขลา
1090550441โรงเรียนวัดบ่อปาบสงขลา
1090550443โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์สงขลา
1090550448นวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลา
1090550449วัดเลียบสงขลา
1090550451วัดทำนบตางหนสงขลา
1090550452โรงเรียนบ้านคลองท่าแตงสงขลา
1090550454รร.บ้านขนุนสงขลา
1090550456โรงเรียนวัดหนองหอยสงขลา
1090550457โรงเรียนวัดห้วยพุดสงขลา
1090550458โรงเรียนวัดป่าขวางสงขลา
1090550459โรงเรียนวัดดีหลวงนอก (เกลี้ยง ชุชาติ)สงขลา
1090550460โรงเรียนวัดป่าขาดสงขลา
1090550461โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์สงขลา
1090550464โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรมสงขลา
1090550465วัดชะแล้สงขลา
1090550470โรงเรียนวัดประตูเขียนสงขลา
1090550471วัดบางเขียด(เพียรนุกูล)สงขลา
1090550475โรงเรียนวัดเลียบสงขลา
1090550476โรงเรียนบ้านต้นส้ายสงขลา
1090550483โรงเรียนวัดโคกเหรียงสงขลา
1090550484โรงเรียนวัดบางศาลาสงขลา
1090550486โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาสงขลา
1090550489โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาสงขลา
1090550491สทิงพระชนูปถัมภ์สงขลา
1090550493จะนะชนูปถัมภ์สงขลา
1090550494ไม้แก่นประชาอุทิศสงขลา
1090550497โรงเรียนทับช้างวิทยาคมสงขลา
1090550498โรงเรียนเทพาสงขลา
1090550501เขาแดงกุศลวิทยาสงขลา
1090550503โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมสงขลา
1090550504โรงเรียนระโนดสงขลา
1090550505โรงเรียนสามบ่อวิทยาสงขลา
1090550506คลองแดนวิทยาสงขลา
1090550512โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์สงขลา
1090550518โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมสงขลา
1090550519โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2สงขลา
1090550520โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาสงขลา
1090550523โรงเรียนควนเนียงวิทยาสงขลา
1090550526สงขลาวิทยาคม 'สงขลา
1090550528รัตนพลวิทยาสงขลา
1190100003ศิริพงศ์วิทยาสงขลา
1190100017โรงเรียนบำรุงศาสน์สงขลา
1190100019ดารุลอามานมูลนิธิสงขลา
1190100020โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิสงขลา
1190100028โรงเรียนดรุณวิทยาสงขลา
1190100042โรงเรียน​สมบูรณ์​ศาสน์​สงขลา
1190100051ราษฎร์บำรุงสงขลา
1190100054เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนาสงขลา
1190100058โรงเรียนกฤษณาวิทยาสงขลา
1190100060โรงเรียนวงศ์วิทย์สงขลา
1190100063โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิสงขลา
1190100072โรงเรียนแสงทองวิทยาสงขลา
1190100074โรงเรียนธิดานุเคราะห์สงขลา
1190100080โรงเรียนส่องแสงวิทยาสงขลา
1190100086โรงเรียนชาตรีวิทยาสงขลา
1190100095โรงเรียนศรีสว่างวงศ์สงขลา
1190100099โรงเรียนสวัสดิ์บวรสงขลา
1190100103โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือสงขลา
1190100120ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิสงขลา
1190100121โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธืสงขลา
1190100122ธรรมศึกษามูลนิธิสงขลา
1190100125โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิสงขลา
1190100127โรงเรียนพรหมเจริญวิทยาสงขลา
1190100132โรงเรียนส่งเสริมศาสนาสงขลา
1190100142การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่สงขลา
1190100145โรงเรียนสตรีศึกษาสงขลา
1190100153โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์สงขลา
1190100167รัศมีอนุสรณ์สงขลา
1190100300โรงเรียนคุณธรรมวิทยาสงขลา
1190100302โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์สงขลา
1190100303ชัยมงคลวิทย์สงขลา
1190100316อนุสรณ์เตรียมปัญญาสงขลา
1190100317โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยาสงขลา
1190100335โรงเรียนรัศมีศาสน์สงขลา
11901100088สมัยศึกษาสงขลา
1190431000โรงเรียนส่งเสริมอิสลามสงขลา
1290010001ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสงขลาสงขลา
1290030000กศน.อำเภอจะนะสงขลา
1290040000กศน.อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาสงขลา
1290070000กศน.อำเภอระโนดสงขลา
1290080000กศน.อำเภอกระแสสินธุ์สงขลา
1290090000กศน.อำเภอรัตภูมิสงขลา
1290100000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเดาสงขลา
1290110000 กศน.อำเภอหาดใหญ่สงขลา
1290120000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาหม่อมสงขลา
129016000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหอยโข่งสงขลา
1290160000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหอยโข่งสงขลา
1390016301วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์สงขลา
1390016501วิทยลัยสาพัดช่างสงขลาสงขลา
1390036101วิทยาลัยเทคนิคจะนะสงขลา
1390100012วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลาสงขลา
1390100081วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการสงขลา
1390100109วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่สงขลา
1390100111วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่สงขลา
1390100113วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่สงขลา
1390100323วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจสงขลา
1390116101วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่สงขลา
1390116401วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรสงขลา
1390156601วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)สงขลา
9010550442โรงเรียนวัดบ้านพร้าวสงขลา
9010550453โรงเรียนวัดขนุนสงขลา